Reduced price! 2008 ZARZĄDZANIE PUBLICZNE <br>nr 3 (5)

Author:
kwartalnik

Place of publication: Warszawa

Year of publication: 2009

Number of pages: 151

Format: B-5

ISSN: 1898-3529

2008 ZARZĄDZANIE PUBLICZNE
nr 3 (5)

W numerze [Table of Contents]:

Ash Amin: Nadzwyczajnie zwyczajne. Działanie na polu ekonomii społecznej [Extraordinarily Ordinary. Working in the Social Economy], s. 5-26;
Tomasz Geodecki: Pomiar innowacyjności gospodarki przy użyciu pośrednich i bezpośrednich wskaźników innowacji [Measuring the Innovativeness of Economy Using Direct and Indirect Innovation Indicators], s. 27-50;
Tomasz Hoffmann: Prawne podstawy systemu kontroli administracji w Polsce [Legal Grounds of the Control System in Polish Public Administration], s 51-70;
Renata Kaminska-Labbe, Catherine Thomas, Bill McKelvey: Odnowa kompetencji organizacyjnych na przykładzie polskich firm postsocjalistycznych w okresie transformacji gospodarczej [Renewal of Organizational Competencies: The Case of Polish ex-Socialist Companies in the Economic Transition Period], s. 71-90;
Aneta Kargol-Wasiluk: Teoria dóbr publicznych a paradygmat ekonomii sektora publicznego [Renewal of Organizational Competencies: The Case of Polish ex-Socialist Companies in the Economic Transition Period], s. 91-118;
Jacek Klich: Wokół dysfunkcji zarządzania samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej [On Certain Dysfunctions in the Management of Independent Public Health Care Units], s. 119-134;
Wybór tekstów klasycznych [On Certain Dysfunctions in the Management
Jan Kooiman: (Współ)rządzenie socjopolityczne [Social-Political Co-Governance], s. 135-151.

Download:

13,13 zł

-10%

14,58 zł

Dodatkowo oprócz wersji papierowej masz możliwość wykupienia dostępu do rozdziału lub całej publikacji:
12,30 zł
4,31 zł
4,31 zł
4,31 zł
4,31 zł
4,31 zł
4,31 zł
4,31 zł

30 other products in the same category: