2006 BIULETYN nr 4<br>WYBÓR ORZECZNICTWA <br>Europejskiego Trybunału Praw Człowieka <br>w sprawach polskich <br>tom IV

Author:
***

Place of publication: Warszawa

Year of publication: 2007

Number of pages: 126

Format: B-5

ISSN: 1644-8308

2006 BIULETYN nr 4
WYBÓR ORZECZNICTWA
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
w sprawach polskich
tom IV

Przepraszamy, nakład wyczerpany.

W numerze:

Łucja Miara: Uzasadnianie postanowień o zastosowaniu lub przedłużeniu tymczasowego aresztowania z punktu widzenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka;
Artykuł 2 Konwencji:
Sprawa Byrzykowski przeciwko Polsce (skarga nr 11562/05, wyrok - 27 czerwca 2006);
Artykuł 5 Konwencji:
Sprawa Celejewski przeciwko Polsce (skarga nr 17584/04, wyrok - 4 maja 2006);
Artykuł 6 Konwencji:
Sprawa Urbańczyk przeciwko Polsce (skarga nr 33777/96, wyrok - 1 czerwca 2004);
Artykuł 8 Konwencji:
Sprawa Różański przeciwko Polsce (skarga nr 55339/00, wyrok - 18 maja 2006);
Artykuł 1 Protokołu nr 1 do Konwencji:
Sprawa Sildedzis przeciwko Polsce (skarga nr 45214/99, wyrok - 24 maja 2005);
Aneks:
Raport Grupy Mędrców dla Komitetu Ministrów.

nakład wyczerpany

30 other products in the same category: