per page
 • Quick view
  60,20 zł 70,00 zł -14% In Stock

  Zasada równego traktowania oraz zasada niedyskryminacji w zatrudnieniu stanowią szczególny aspekt ogólniejszej zasady równości, uważanej za jedno z fundamentalnych praw człowieka. Z nieuzasadnionym różnicowaniem wynagrodzeń, będącym wyrazem zaprzeczenia tych zasad, można spotkać się na wszystkich etapach zatrudnienia, tj. na etapie jego powstania,...

  60,20 zł 70,00 zł -14%
  Reduced price!
 • Quick view
  46,44 zł 54,00 zł -14% In Stock

  Książka doskonale wpisuje się w nurt badań, które łączą dogmatyczną analizę prawa z metodami pochodzącymi z innych nauk, w szczególności z zakresu ekonomicznej analizy prawa. Redaktorzy zebrali w jednym tomie trzynaście publikacji o dość różnorodnej tematyce, które jednak łączy myśl przewodnia, tj. ocena regulacji prawnych w kontekście społecznym i...

  46,44 zł 54,00 zł -14%
  Reduced price!
 • e-book Quick view
  0,01 zł In Stock

  Piotr Eckhardt focuses on a certain aspect of the history of Polish law in the period 1944–1989, in particular, administrative law but also touches on the issues of political and legal doctrines (in terms of views on the essence, organization, and function of the state), ideology, and the history of architecture, which traditionally include issues...

  0,01 zł
 • Quick view
  zapowiedź Out of stock

  Istnieje rozdźwięk między oficjalnym, wyidealizowanym obrazem wydziałów prawa a rzeczywistością, którą możemy odczytać na podstawie przestrzeni i odbywających się w niej interakcji. Wydziały nie przypominają miejsc rozwoju czy tworzenia wspólnoty, a raczej poczekalnie, gdzie przebywa się z konieczności, w oczekiwaniu na coś lepszego, na jakąś aktywność....

  zapowiedź
 • Quick view
  42,00 zł In Stock

  Książka dr Iwony Ryniak-Olszanki stanowi interesujące i wnikliwe spojrzenie na problematykę praw ludności rdzennej w Indonezji. Autorka osadza swoje rozważania w szerokiej perspektywie międzynarodowej, obejmującej rozwój zarówno prawa międzynarodowego dotyczącego ludności rdzennej, jak i mechanizmów jej ochrony. […] Tło historyczno-polityczne zarysowane...

  42,00 zł
 • Quick view
  43,00 zł 50,00 zł -14% In Stock

  Zomerski zarzuca edukacji prawniczej w Polsce przyczynienie się do alienacji prawników i współkonstruowanego przez nich prawa w stosunku do otoczenia społecznego i politycznego, a w efekcie doprowadzenie do delegitymizacji prawa. Nie poprzestaje jednak na krytyce, ale podsuwa rozsądne recepty. (…) Pokazuje przyczyny, dla których w Polsce dyskurs prawniczy...

  43,00 zł 50,00 zł -14%
  Reduced price!
 • Quick view
  63,64 zł 74,00 zł -14% In Stock

  Praca jest pierwszym znanym mi opracowaniem,w którym zaprezentowano tak przekonywającą krytykę orzecznictwa sądów krajowych jak i TSUE. Krytykę merytoryczną, obudowaną ciekawą i ważką argumentacją, a nie tylko uwagi publicystyczne. Materia kredytów indeksowanych/denominowanych wzbudza bowiem ogromne emocje. Autorom udało się jednak w sposób wyważony...

  63,64 zł 74,00 zł -14%
  Reduced price!
 • Quick view
  34,40 zł 40,00 zł -14% In Stock

  Recenzowana monografia stanowi ważne kompendium wiedzy na temat postaw motywacyjnych polskich podatników. Zaprezentowane w niej badania mają duże znaczenie poznawcze oraz praktyczne. Monografia dr Sabiny Kołodziej nie tylko wypełnia lukę w wiedzy o ważnej sferze funkcjonowania polskich obywateli, lecz także wskazuje kierunek działań administracji...

  34,40 zł 40,00 zł -14%
  Reduced price!
 • Quick view
  77,40 zł 90,00 zł -14% In Stock

  Publikacja stanowi bardzo wartościową propozycję wydawniczą zawierającą oryginalne rozwiązanie problemu badawczego, oparte na własnej koncepcji badania prawno- i dogmatyczno-historycznego regulacji prawnych i ich wykładni w orzecznictwie [...]. W mojej ocenie publikacja ta stanowi opracowanie nowatorskie i jednocześnie będzie istotnym wkładem  w rozwój...

  77,40 zł 90,00 zł -14%
  Reduced price!
 • Quick view
  34,40 zł 40,00 zł -14% In Stock

  Fundamentalne znaczenie dzieła wynika nie tylko z jego tematu, lecz także z faktu, że świat doświadcza właśnie wielkiej cywilizacyjnej przemiany (…). Przesilenie to przynosi czwarta rewolucja przemysłowa, z jej niebywałym dynamizmem rozwoju nowych technologii, w tym – wciąż niełatwym do oszacowania – potencjałem sztucznej inteligencji. W takich warunkach...

  34,40 zł 40,00 zł -14%
  Reduced price!
 • Quick view
  61,92 zł 72,00 zł -14% In Stock

  61,92 zł 72,00 zł -14%
  Reduced price!
 • Quick view
  52,34 zł 60,86 zł -14% In Stock

  Monografia powstała jako pokłosie konferencji zorganizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego na temat relacji współczesnego populizmu i prawa. Temat ten jest obecnie żywo dyskutowany w globalnej oraz regionalnej nauce prawa, konstytucjonalizmie oraz filozofiipolitycznej. Już prawie dwadzieścia lat temu niderlandzki politolog...

  52,34 zł 60,86 zł -14%
  Reduced price!
Showing 1 - 12 of 164 items