2007 STUDIA REGIONALNE I LOKALNE nr 1 (27) <br>UWAGA!!! Do kupienia także w PDFie

Author:
kwartalnik

Place of publication: Warszawa

Year of publication: 2007

Number of pages: 137

Format: B-5

ISSN: 1509-4995

2007 STUDIA REGIONALNE I LOKALNE nr 1 (27)
UWAGA!!! Do kupienia także w PDFie

W numerze:
Tomasz Zarycki: Interdyscyplinarny model stosunków centro-peryferyjnych. Propozycje teoretyczne [An Interdysciplinary Model of the Centre-Periphery Relations. A Theoretical Proposal], s. 5-26;
Tomasz Grzegorz Grosse: Wybrane koncepcje teoretyczne i doświadczenia praktyczne dotyczące rozwoju regionów peryferyjnych [Theory and Practice of Development of Pheriperal Regions], s. 27-49;
Agnieszka Olechnicka, Grzegorz Gorzelak: Społeczeństwo informacyjne w przestrzeni Europy [Information Society in the European Space], s. 50-72;
Paweł Kliber: Ekonometryczna analiza konwergencji regionów Polski metodami panelowymi [Convergence of Polish Regions - Econometric Analysis Using Panel Method], s. 74-87;
Grzegorz Gorzelak, Aleksander Bąkowski, Marek Kozak, Agnieszka Olechnicka, współpraca Adama Płoszaja: Regionalne strategie innowacji w Polsce [Regional Innovation Strategies in Poland], s. 88-111;
Barbara Kocowska: Profil innowacyjny Dolnego Śląska [Innovative Profile of Lower Silesia], s. 112-125; recenzje.

19,44 zł

Dodatkowo oprócz wersji papierowej masz możliwość wykupienia dostępu do rozdziału lub całej publikacji:
12,30 zł
4,31 zł
4,31 zł
4,31 zł
4,31 zł
4,31 zł
4,31 zł

30 other products in the same category: