2007 BIULETYN nr 2<br>WYBÓR ORZECZNICTWA <br>Europejskiego Trybunału <br>Praw Człowieka <br>w sprawach polskich, t. II <br>UWAGA!!! Do kupienia także w PDFie

Author:
kwartalnik

Place of publication: Warszawa

Year of publication: 2007

Number of pages: 142

Format: B-5

ISSN: 1644-8308

2007 BIULETYN nr 2
WYBÓR ORZECZNICTWA
Europejskiego Trybunału
Praw Człowieka
w sprawach polskich, t. II
UWAGA!!! Do kupienia także w PDFie

Przepraszamy, nakład wyczerpany.

W numerze [Contents]:
Małgorzata Kosicka: Komentarz do wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Czajka przeciwko Polsce [Comment to the judgment of the European Court of Human Rights in case of Czajka against Poland];
Artykuł 3 Konwencji [Article 3 of the ECHR]:
Sprawa Dzwonkowski przeciwko Polsce (skarga nr 46702/99, wyrok 12 kwietnia 2007) [Case of Dzwonkowski v. Poland (application no. 46702/99, judgement of 12 April 2007)];
Artykuł 5 Konwencji [Article 5 of the ECHR]:
Sprawa Czajka przeciwko Polsce (skarga nr 15067/02, wyrok 13 lutego 2007) [Case of Czajka v. Poland (application no. 15067/02, judgement of 13 February 2007];
Artykuł 6 Konwencji [Article 6 of the ECHR]:
Sprawa Krzych i Gurbierz przeciwko Polce (skarga nr 35615/03, wyrok 13 lutego 2007) [Case of Krzych and Gurbierz v. Poland (application no. 35615/03, judgement of 13 February 2007];

Sprawa Stankiewicz przeciwko Polce (skarga nr 46917/99, wyrok 6 kwietnia 2006) [Case of Stankiewicz v. Poland (application no. 46917/99, judgement of 6 April 2006]; Sprawa Matyjek przeciwko Polce (skarga nr 38184/03, wyrok 24 kwietnia 2007) [Case of Matyjek v. Poland (application no. 38184/03, judgement of 24 April 2007]; Sprawa Wawrzynowicz przeciwko Polce (skarga nr 73192/01, wyrok 17 lipca 2007) [Case of wawrzynowicz v. Poland (application no. 73192/01, judgement of 17 July 2007]; Sprawa Bobek przeciwko Polce (skarga nr 68761/01, wyrok 17 lipca 2007) [Case of Bobek v. Poland (application no. 68761/01, judgement of 17 July 2007];
Artykuł 11, 13 i 14 Konwencji [Article 11, 13 and 14 of the ECHR]:
Sprawa Bączkowski i inni przeciwko Polce (skarga nr 1543/06, wyrok 3 maja 2007) [Case of Bączkowski and others v. Poland (application no. 1543/06, judgement of 3 May 2007];
Aneks
Tymczasowa Rezolucja CM/ResDH (2007)75 dotycząca wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w 44 sprawach przeciwko Polsce dotyczących nadmiernej długości aresztów tymczasowych [Interim Resolution CM/ResDH(2007)75 concerning the judgements of the European Court of Human Rights in 44 cases against Poland relating to the excessive length of detention on remand].

nakład wyczerpany
Dodatkowo oprócz wersji papierowej masz możliwość wykupienia dostępu do rozdziału lub całej publikacji:
12,30 zł
 

30 other products in the same category: