2007 BIULETYN nr 1<br>WYBÓR ORZECZNICTWA <br>Europejskiego Trybunału <br>Praw Człowieka <br>w sprawach polskich, t. I

Author:
2007 BIULETYN nr 1

Place of publication: Warszawa

Year of publication: 2007

Number of pages: 150

Format: B-5

ISSN: 1644-8308

2007 BIULETYN nr 1
WYBÓR ORZECZNICTWA
Europejskiego Trybunału
Praw Człowieka
w sprawach polskich, t. I

Przepraszamy, nakład wyczerpany.

W numerze [Contents]:
Katarzyna Sękowska: Kryteria oceny czasu trwania postępowania sądowego w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka [Length of proceedings in the jurisprudence of the European Court of Human Rights];
Artykuł 6 Konwencji [Article6 of the ECHR]:
Sprawa Tabor przeciwko Polsce (skarga nr 12825/02, wyrok - 27 września 2006) [Case of Tabor v. Poland (applicatioon no. 12825/02, judgement of 27 June 2006)];
Artykuł 8 Konwencji [Article 8 of the ECHR]:
Sprawa Tysiąc przeciwko Polsce (skarga nr 5410/03, wyrok - 20 marca 2007) [Case of Tysiąc v. Poland (application no. 5410/03, judgement of 20 March 2007)];
Artykuł 10 Konwencji [Article 10 of ECHR]:
Sprawa Malisiewicz-Gąsior przeciwko Polsce (skarga nr 43797/98, wyrok - 6 lipca 2006) [Case of Malisiewicz-Gąsior v. Poland (application no. 43797/98, judgement of 6 July 2006)]; Sprawa Palusiński przeciwko Polsce (skarga nr 62414/00, decyzja w sprawie dopuszczalności - 3 października 2006) [Case of Palusiński v. Poland (application no. 62414/00, adminissibility decision - 3 October 2006)]; Sprawa Dąbrowski przeciwko Polsce (skarga nr 18235/02, wyrok - 19 grudnia 2006) [Case of Dąbrowski v. Poland (application no. 18235/02, judgement of 19 December 2006)]; Sprawa Kwiecień przeciwko Polsce (skarga 51744/99, wyrok - 9 stycznia 2007) [Case of Kwiecień v. Poland (application no. 51744/99, judgement of 9 January 2007)].

nakład wyczerpany

30 other products in the same category: