2006 BIULETYN nr 1<br>WYBÓR ORZECZNICTWA<br>Europejskiego Trybunału Praw Człowieka <br>w sprawach polskich <br>tom I

Author:
2006 BIULETYN nr 1

Place of publication: Warszawa

Year of publication: 2006

Number of pages: 170

Format: B-5

ISSN: 1644-8308

2006 BIULETYN nr 1
WYBÓR ORZECZNICTWA
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
w sprawach polskich
tom I

Przepraszamy, nakład wyczerpany.

W numerze:

Małgorzata Kosicka: Znaczenie wyroku w sprawie Scordino przeciwko Republice Włoskiej dla orzecznictwa sądów polskich
Artykuł 1 Protokołu nr 1 do Konwencji
Sprawa Scordino przeciwko Republice Włoskiej (nr 1)
Art. 6 Konwencji
Sprawa Mejer i Jałoszyńska przeciwko Polsce; Sprawa Wiatrzyk przeciwko Polsce; Sprawa Zaśkiewicz przeciwko Polsce; Sprawa Zarjewska przeciwko Polsce; Sprawa Budmet Sp. z o.o. przeciwko Polsce; Sprawa Szenk przeciwko Polsce; Sprawa Kniat przeciwko Polsce
Art. 10 Konwencji
Sprawa Skałka przeciwko Polsce; Sprawa Sokołowski przeciwko Polsce.

nakład wyczerpany

30 other products in the same category: