2006 PRZEGLĄD PRAWA EUROPEJSKIEGO, nr 1–2 (23–24) <br>UWAGA!!! Do kupienia także w PDFie

Author:
kwartalnik PPE

Place of publication: Warszawa

Year of publication: 2007

Number of pages: 149

Format: B-5

ISSN: 1427-0552

2006 PRZEGLĄD PRAWA EUROPEJSKIEGO, nr 1–2 (23–24)
UWAGA!!! Do kupienia także w PDFie

Przepraszamy, nakład wyczerpany.

W numerze [Contents]:
Tadeusz Skoczny:
Pomoc publiczna w transporcie lotniczym w świetle prawa wspólnotowego [Public Aid to Air Transport in the Light of the EC Law];
Marta Kulikowska: Procedura kierowania pytań prejudycjalnych do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości przez polskie sądy administracyjne [The Practice of the Polish Administrative Courts in Referring to the European Court of Justice];
Piotr Wróbel: Zakres przedmiotowy pytania prawnego [The Material Scope of a Preliminary Question];
Agnieszka Wilk: Skutki orzeczenia wstępnego [The Effect of a Preliminary Ruling];
Artur Kozłowski: Autonomia walidacyjna prawa wspólnotowego [The Validating Autonomy of the Community Law];
Marcin Osikowicz: Kontrowersje wokół terminów: wydatek, koszt i nakład w polskich oraz unijnych aktach prawnych dotyczących funduszy strukturalnych [Controversies Related to Terms: Expense, Outlay and Cost in the Polish and the European Union’s Legal Acts on Structural Funds];
Orzecznictwo ETS [Judgments of the ECJ]
Rafał Mańko:
Glosa do wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 12 lipca 2005 r. w sprawie C-198/03 P Komisja v. CEVA Santé Animale SA i Pfizer [Comments of the judgment of the ECJ of July 12, 2005 in case C-198/03 P Commision against CEVA Santé Animale SA and Pfizer];
Bibliografia prawa europejskiego i integracji europejskiej. Wybór za II półrocze 2004 [Bibliography of the EU Law and matters of European integration, July-December 2004].

Download:
nakład wyczerpany
Dodatkowo oprócz wersji papierowej masz możliwość wykupienia dostępu do rozdziału lub całej publikacji:
12,30 zł
 

30 other products in the same category: