Reduced price! 2007 STUDIA REGIONALNE I LOKALNE nr 2 (28)<br>UWAGA!!! Do kupienia także w PDFie

Author:
kwartalnik

Place of publication: Warszawa

Year of publication: 2007

Number of pages: 141

Format: B-5

ISSN: 1509-4995

2007 STUDIA REGIONALNE I LOKALNE nr 2 (28)
UWAGA!!! Do kupienia także w PDFie

W numerze:
Maria Halamska: Rolnicy - Wspólna Polityka Rolna - rozwój [Farmers - Common Agricultural Policy - Development], s. 5-12;
Magdalena Kossow: Społeczne wytwarzanie przestrzeni w Starym Testamencie [Social Creation of Space in the Old Testament], s. 13-26;
Ewa Nowińska-Łaźniewska, Piotr Nowak: Współpraca międzynarodowa w ramach projektów INTERREG III na wybranych przykładach [Examples of International Cooperation in INTERREG III Project], s. 27-44;
Alexander Tölle: Proces rewitalizacji miasta na przykładzie Poznania [The Revitalisation Process of the City - by the Example of Poznań], s. 46-58;
Małgorzata Rószkiewicz, Dorota Węziak, Andrzej Wodecki: Kapitał intelektualny Lubelszczyzny - propozycja operacjonalizacji i pomiaru [Intellectual Capital of Lubelszczyzna - the Attempt to Operationalisation and Measurement], s. 59-88;
Sławomir Pastuszka: Diagnoza i ocena potencjalnych barier w absorpcji unijnej pomocy strukturalnej przez samorządy województwa świętokrzyskiego [The Diagnosis and Evaluation of Barriers in Absorption of the EU Structural Aid by the Local Governments of the Świętokrzyskie Region], s. 89-111;
Marta Derek: Od wioski rybackiej do turystycznej enklawy? Turystyka a rozwój lokalny na przykładzie Mikołajek [From a Fishing Village to a Tourist Enclave? Tourism and Local Development: The Case of Mikołajki], s. 112-127;
recenzje.

14,88 zł

-10%

16,53 zł

klikając
w koszyk
zyskujesz
rabat
Dodatkowo oprócz wersji papierowej masz możliwość wykupienia dostępu do rozdziału lub całej publikacji:
12,30 zł
4,31 zł
4,31 zł
4,31 zł
4,31 zł
4,31 zł
4,31 zł
4,31 zł

30 other products in the same category: