2006 BIULETYN nr 3<br>WYBÓR ORZECZNICTWA <br>Europejskiego Trybunału Praw Człowieka <br>w sprawach polskich <br>tom III

Author:
2006 BIULETYN nr 3

Place of publication: Warszawa

Year of publication: 2007

Number of pages: 183

Format: B-5

ISSN: 1896-1800

2006 BIULETYN nr 3
WYBÓR ORZECZNICTWA
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
w sprawach polskich
tom III

Przepraszamy, nakład wyczerpany.

W numerze:

Małgorzata Kosicka: Związanie sądów krajowych wyrokiem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Woś przeciwko Polsce
Artykuł 6 Konwencji
Bronisław Woś przeciwko Polce (skarga nr 22860/02, decyzja - 1 marca 2006 r.); Sprawa Woś przeciwko Polsce (skarga nr 22860/02, wyrok - 8 czerwca 2006 r.)
Artykuł 1 Protokołu 1 Konwencji
Sprawa Hutten-Czapska przeciwko Polsce (skarga nr 35014/97), wyrok - 19 czerwca 2006 r.)
Aneks
Tekst scalony Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.

nakład wyczerpany

30 other products in the same category: