Reduced price! 2005 STUDIA REGIONALNE I LOKALNE nr 4(22)

Author:
kwartalnik SR

Place of publication: Warszawa

Year of publication: 2005, 20

Number of pages: 119

Format: B-5

ISSN: 1509-4995

2005 STUDIA REGIONALNE I LOKALNE nr 4(22)

W numerze:
Paweł Swianiewicz: Nowe interpretacje teoretyczne polityki miejskiej [New Theoretical Interpretations of Urban Politics]; Piotr Lorens: Gospodarowanie przestrzenią a polityka równoważenia rozwoju [Spatial Management vs. Sustainable Urban Development Policy]; Karol Olejniczak: Teoria i praktyka ewaluacji w świetle doświadczeń europejskich [Theory and Practice of Evaluation in the European Union]; Janusz Heller, Marcin Bogdański: Nakłady na badania i rozwój w Polsce na tle wybranych państw europejskich [Expenditures on Research and Development in Poland in Comparison with Chosen European Countries]; Arkadiusz Tuziak: Uwarunkowania poziomu innowacyjności administracji publicznej w rozwoju lokalnym i regionalnym (na przykładzie województwa podkarpackiego) [Conditions of the Innovation Level in Public Administration in the Process of Local and Regional Development (the example of Podkarpacie province)]; Wioletta Kawiecka: Przekształcenia własnościowe w Polsce w ujęciu regionalnym [The Ownership Changes in Poland in Regional Area]; Agnieszka Olechnicka: Polskie ośrodki naukowo-badawcze w programie ESPON [Polish Scientific and Research Centres in the ESPON Programme]; recenzje.

14,00 zł

-10%

15,56 zł

30 other products in the same category: