Reduced price! 2004 STUDIA REGIONALNE I LOKALNE nr 2(16)

Author:
kwartalnik SR

Place of publication: Warszawa

Year of publication: 2004

Number of pages: 127

Format: B-5

ISSN: 1509-4995

2004 STUDIA REGIONALNE I LOKALNE nr 2(16)

W numerze:
Bolesław Domański: Krytyka pojęcia rozwoju a studia regionalne; Iwona Sagan: Współczesne studia regionalne - teoria i metodologia, a także praktyka; Jiri Blazek: Czynniki i kierunki rozwoju regionalnego Republiki Czeskiej podczas transformacji i w okresie przedakcesyjnym; Janusz Zaleski, Paweł Tomaszewski: Makroekonomiczne efekty realizacji Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006; Wojciech Pander: Kapitał zagraniczny w restrukturyzacji starych okręgów przemysłowych na przykładzie Huty Silesia w Rybniku; Marek W. Kozak: Nowe partnerstwo na rzecz spójności - trzeci raport Komisji Europejskiej o spójności ekonomicznej i społecznej; Andrzej Ziomek: Przeciwdziałanie bezrobociu na Górnym Śląsku - nowa forma prac interwencyjnych; recenzje; abstracts.

13,13 zł

-10%

14,58 zł

30 other products in the same category: