2004 PSYCHOLOGIA - ETOLOGIA - GENETYKA, t. 9

Author:
półrocznik PEG

Place of publication: Warszawa

Year of publication: 2004

Number of pages: 132

Format: B-5

ISSN: 1508-583X

2004 PSYCHOLOGIA - ETOLOGIA - GENETYKA, t. 9

NAKŁAD WYCZERPANY

W numerze:
Bogdan Zawadzki, Joanna Czarnota-Bojarska, Jan Strelau, Adam Sobolewski: Wartość predyktywna cech i typów temperamentu: analiza porównawcza; Piotr Pawłowski, Łukasz Zawadzki, Bogdan Zawadzki: Dynamika związków pomiędzy traumą, reaktywnością emocjonalną i nasileniem objawów PTSD po doświadczeniu kataklizmu powodzi; Tytus Sosnowski: Zastosowanie analizy wielokrotnej regresji liniowej do analizy danych eksperymentalnych; Sergei B. Malykh, Nikita V. Iskoldsky, Elena D. Gindina: Genetic analysis of extraversion and neuroticism in young adult Russian twins; Lech Konopski: Feromony w kontekście zachowań seksualnych człowieka.

nakład wyczerpany

30 other products in the same category: