Reduced price! 2003 STUDIA REGIONALNE I LOKALNE nr 4(14)

Author:
kwartalnik SR

Place of publication: Warszawa

Year of publication: 2004

Number of pages: 158

Format: B-5

ISSN: 1509-4995

2003 STUDIA REGIONALNE I LOKALNE nr 4(14)

W numerze:
Antoni Kukliński: O nowym modelu polityki regionalnej - artykuł dyskusyjny; Paweł Swianiewicz, Urszula Klimska: Kto rządzi gminą i jak? Lokalni liderzy polityczni w teorii i praktyce samorządów w Polsce; Paweł Kliber, Krzysztof Malaga: Zbieżność ścieżek wzrostu gospodarki Polski i polskich województw w latach 1998-2000 do stabilnych stanów równowagi; Marika Pirveli: Funkcja metropolitalna a proces globalizacji; Agnieszka Michalska: Indywidualny i kolektywny wymiar identyfikacji przestrzennej: Lesław Michałowski: Turystyka i sposoby promocji miast; Janusz Zaleski, Dariusz Podyma: Funkcjonowanie agencji rozwoju regionalnego w Polsce na przykładzie Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego; Tomasz Wołowiec: Reforma systemu opodatkowania nieruchomości w Polsce szansą pobudzenia rozwoju lokalnego i regionalnego samorządów terytorialnych; recenzje; abstracts.

13,13 zł

-10%

14,58 zł

30 other products in the same category: