Reduced price! 2018 STUDIA REGIONALNE I LOKALNE, NR 2 (72) <br> Uwaga! Do kupienia także w PDFie

Author:
kwartalnik

Place of publication: Warszawa

Year of publication: 2018

Number of pages: 132

Format: B-5

ISSN: 1509-4995

2018 STUDIA REGIONALNE I LOKALNE, NR 2 (72)
Uwaga! Do kupienia także w PDFie

W numerze [Contents]

ARTYKUŁY [Articles]

Janusz T. Hryniewicz, Maciej Smętkowski, Adam Płoszaj
: Jakość rządzenia a polityka spójności: wzajemne relacje w różnych kontekstach regionalnych [The quality of government and the EU Cohesion Policy: Mutual relations in different regional contexts], doi 10.7366/1509499527201, s. 5-28;
Przemysław Śleszyński: Problem podziału terytorialnego Obszaru Metropolitalnego Warszawy i wnioski dla Polski [The problem of territorial division of the Warsaw Metropolitan Area and its implications for Poland], doi 10.7366/1509499527202, s. 29-47;
Grzegorz Gorzelak: Terytorialna organizacja kraju - czy już czas na dyskusję?, doi 10.7366/1509499527203; s. 48-55;
Paweł Swianiewicz, Anna Kurniewicz: Cykl polityczny w opłatach za lokalne usługi publiczne w Polsce [The political cycle in tariffs on local public services in Poland], doi 10.7366/1509499527204, s. 56-77;
Magdalena Dej, Wojciech Jarczewski, Michał Chlebicki: Skala i charakterystyka procesów relokacji przedsiębiorstw w polskich obszarach metropolitalnych - wstępne wyniki badań [Scale and characteristics of company relocation processes in major metropolitan areas in Poland - Preliminary results], doi 10.7366/1509499527205, s. 78-98;
Maciej Onasz, Michał Klonowski: Wybrane zmiany w systemie wyborczym organów jednostek samorządu terytorialnego wynikające z ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych - wstępna ocena [Selected changes of the local government electoral system introduced by the act amending certain acts in order to increase the participation of citizens in the process of selecting, functioning and controlling some public bodies - A preliminary analysis], doi 10.7366/1509499527206, s. 99-117;
Beata Guziejewska: Funkcje i przyszłość Komitetu Regionów w unijnych i krajowych procesach decyzyjnych [Functions and future of the European Committee of the Regions within EU and national decision-making processes], doi 10.7366/1509499527207, s. 118-132.


17,50 zł

-10%

19,44 zł

Dodatkowo oprócz wersji papierowej masz możliwość wykupienia dostępu do rozdziału lub całej publikacji:
12,30 zł
4,31 zł
4,31 zł
4,31 zł
4,31 zł
4,31 zł
4,31 zł
4,31 zł

30 other products in the same category: