Reduced price! 2018 ZARZĄDZANIE PUBLICZNE <br> nr  1 (43) <br>Uwaga! Do kupienia także w PDFie

Author:
kwartalnik

Place of publication: Warszawa

Year of publication: 2018

Number of pages: 136

Format: B-5

ISSN: 1898-3529

2018 ZARZĄDZANIE PUBLICZNE
nr 1 (43)
Uwaga! Do kupienia także w PDFie

W numerze [Contents]

János Kornai: Zrewidowany paradygmat systemowy. Wyjaśnienia i dodatkowe elementy w świetle doświadczeń państw postsocjalistycznych - część trzecia, przekł. J. Klich [The system paradigm revisited: Clarification and additions in the light of experiences in the post-socialist region - Part III], doi 10.15678/ZP.2018.43.1.01; s. 7-18;
Paweł Białynicki-Birula, Jacek Klich: Specyfika krajów neoweberowskich na przykładzie działań podejmowanych w reakcji na globalny kryzys finansowy [Specific traits of neo-Weberian states on the example of their reaction to the global financial crisis], doi 10.15678/ZP.2018.43.1.02; s. 19-37;
Leszek Kwieciński: Polskie parki technologiczne - w stronę IV generacji parków technologicznych. Wstępne wyniki badań terenowych [Polish technology parks: Towards 4th generation parks. Preliminary results of an empirical study], doi 10.15678/ZP.2018.43.1.03; s. 38-53;
Kaja Gadowska: Relacje między polityką i administracją w procesie tworzenia służby cywilnej w Polsce. Perspektywa nowego instytucjonalizmu [Relations between politics and administration in the process of creating civil service in Poland. The perspective of New Institutionalism], doi 10.15678/ZP.2018.43.1.04; s. 54-77;
Małgorzata Sidor-Rządkowska: Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacjach komercyjnych i w administracji publicznej. Czego biznes może się uczyć od służby cywilnej? [Human Resource Management in business organizations and in public administration: What can business learn from civil service?], doi 10.15678/ZP.2018.43.1.05; s. 78-87;
Małgorzata Mędrala: Wyższe stanowiska w służbie cywilnej - uwagi na tle ostatnich nowelizacji [Higher posts in Civil Service: Some reflections on the latest amendments], doi 10.15678/ZP.2018.43.1.06; s. 88-103;
Michał Stebnicki: Rola funduszu leśnego w wyrównywaniu niedoborów finansowych w nadleśnictwach [The role of the forest fund in balancing the deficit of Forest Districts], doi 10.15678/ZP.2018.43.1.07; s. 104-116;
Wojciech Fill: Wybrane aspekty prawne odpowiedzialności korpusu służby cywilnej za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w procesie realizacji krajowych programów operacyjnych [Selected legal aspects of civil service responsibility for a breach of public finance discipline in the process of implementing national operational programmes], doi 10.15678/ZP.2018.43.1.08; s. 117-129.

17,50 zł

-10%

19,44 zł

klikając
w koszyk
zyskujesz
rabat

30 other products in the same category: