Reduced price! 2018 STUDIA REGIONALNE I LOKALNE, NR 1 (71) <br> Uwaga! Do kupienia także w PDFie

Author:
kwartalnik

Place of publication: Warszawa

Year of publication: 2018

Number of pages: 121

Format: B-5

ISSN: 1509-4995

2018 STUDIA REGIONALNE I LOKALNE, NR 1 (71)
Uwaga! Do kupienia także w PDFie

W numerze [Contents]

Artykuły [Articles]
Robert Pyka: Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia jako innowacja w samorządzie terytorialnym. Szanse i wyzwania pierwszego w Polsce związku metropolitalnego [The Upper Silesian and Zagłębie Metropolis as a local government innovation. Poland’s first metropolitan union - opportunities and threats], doi 10.7366/1509499517101, s. 5-25;
Janina Kotlińska: The result of the LGU budget in the context of the mission of local governments, doi 10.7366/1509499517102, s. 26-47;
Marek Hendel: Granica harmonii jako instrument zarządzania strategicznego rozwojem turystyki w obszarach recepcji. Wstęp do nowej koncepcji [The harmony limit as an instrument for strategic management of tourism development in tourism destinations. Introduction to a new concept], doi 10.7366/1509499517103, s. 48-61;
Kamil Nowak: Wpływ przebiegu granic województw na tożsamość regionalną oraz postrzeganie regionów Małopolski i Śląska [The impact of the voivodeship boundaries on regional identity and perception of the Małopolska and Śląsk regions], doi 10.7366/1509499517104, s. 62-81;
Agnieszka Kozera: Samodzielność finansowa metropolii w Polsce w latach 2007-2015 [Financial self-sufficiency of the metropolises in 2007-2015], doi 10.7366/1509499517105, s. 82-105;
Tomasz Kwiatkowski: Wykorzystanie metod identyfikacji skupień gospodarczych w krajowej polityce
klastrowej [Industrial cluster identification methods in the political practice in Poland], doi 10.7366/1509499517106, s. 106-119.

RECENZJA [Book review]
Bohdan Jałowiecki: Joanna Kusiak, Chaos Warszawa. Porządki przestrzenne polskiego kapitalizmu, doi 10.7366/1509499517107, s. 120-121.

17,50 zł

-10%

19,44 zł

Dodatkowo oprócz wersji papierowej masz możliwość wykupienia dostępu do rozdziału lub całej publikacji:
12,30 zł
4,31 zł
4,31 zł
4,31 zł
4,31 zł
4,31 zł
4,31 zł
4,31 zł

30 other products in the same category: