Reduced price! 2017 STUDIA REGIONALNE I LOKALNE, NR 4 (70) <br> Uwaga! Do kupienia także w PDFie

Author:
kwartalnik

Place of publication: Warszawa

Year of publication: 2018

Number of pages: 142

Format: B-5

ISSN: 1509-4995

2017 STUDIA REGIONALNE I LOKALNE, NR 4 (70)
Uwaga! Do kupienia także w PDFie

W numerze [Contens]

ARTYKUŁY [ARTICLES]

Łukasz Drozda: Pułapka gentryfikacji? Związki ”uszlachetniania„ przestrzeni z programami rewitalizacji polskich miast [A gentrification trap? The relations between “enriching„ space and municipal revitalization programmes in Polish cities], doi 10.7366/1509499547001, s. 5-22;
Mariusz E. Sokołowicz: Miejskie dobra wspólne (commons) z perspektywy ekonomii miejskiej [The urban commons from the perspective of urban economics], doi 10.7366/1509499547002, s. 23-40;
Justyna Wasil, Katarzyna A. Kuć-Czajkowska, Monika Sidor: Przywództwo lokalne w warunkach koabitacji. Przykład gmin z województwa [Local leadership in the conditions of cohabitation on the example of the municipalities in the Świętokrzyskie Voivodeship], doi 10.7366/1509499547003, s. 41-62;
Urszula Markowska-Przybyła, Jacek Potocki, David Ramsey: Przestrzenny wymiar zróżnicowania kapitału społecznego w Polsce w świetle badań eksperymentalnych [The spatial dimension of social capital differentiation in Poland in light of experimental research], doi 10.7366/1509499547004, s. 63-83;
Grzegorz Krawczyk
: Zróżnicowanie poziomu rozwoju ekonomicznego miast regionu wschodniego a zróżnicowanie dynamiki przemian [Diversification of the level of economic development of cities and towns in the eastern region versus the diversification of the dynamics of changes], doi 10.7366/1509499547005, s. 84-119;
Kamil Maciuk, Paweł Biskup: Wpływ budowy linii tramwajowej na wartość nieruchomości mieszkaniowych [Impact of tramline construction on real estate value], doi 10.7366/1509499547006, s. 120-140.

17,50 zł

-10%

19,44 zł

Dodatkowo oprócz wersji papierowej masz możliwość wykupienia dostępu do rozdziału lub całej publikacji:
12,30 zł
4,31 zł
4,31 zł
4,31 zł
4,31 zł
4,31 zł
4,31 zł

30 other products in the same category: