Reduced price! 2017 STUDIA REGIONALNE I LOKALNE, NR 3 (69) <br> Uwaga! Do kupienia także w PDFie

Author:
kwartalnik

Place of publication: Warszawa

Year of publication: 2017

Number of pages: 156

Format: B-5

ISSN: 1509-4995

2017 STUDIA REGIONALNE I LOKALNE, NR 3 (69)
Uwaga! Do kupienia także w PDFie

W NUMERZE [CONTENTS]

Artykuły [Articles]
Agnieszka Bieda
: Urban renewal and the value of real properties [Rewitalizacja przestrzeni miejskiej a wartość nieruchomości], doi 10.7366/1509499536901, s. 5-28;
Katarzyna Zawalińska, Jakub Rok: Wojewódzkie tablice przepływów międzygałęziowych dla Polski: konstrukcja i interpretacja [Regional Input-Output tables for Polish voivodeships: Their construction and interpretation], doi 10.7366/1509499536902, s. 29-53;
Dagmara Kociuba: Delimitacja miejskich obszarów funkcjonalnych ośrodków wojewódzkich w realizacji zintegrowanych inwestycji terytorialnych w Polsce - teoria versus praktyka [Delimitation of Functional Urban Areas of Voivodeship Centres in the implementation of Integrated Territorial Investments: Theory vs. practise], doi 10.7366/1509499536903, s. 54-78;
Marta Szylar, Katarzyna Cegielska, Dawid Kudas: Wykorzystanie metody ścieżki rozwoju Hellwiga do badania zrównoważonego rozwoju województwa śląskiego [Application of Hellwig’s development measure method for the analysis of sustainable development of Silesia Province], doi 10.7366/1509499536904, s. 79-101;
Elżbieta Roszko-Wójtowicz, Maria M. Grzelak: Zastosowanie wybranych metod statystyki wielowymiarowej do oceny systemu edukacji w krajach członkowskich UE [The use of selected methods of multidimensional statistical analysis to compare education systems in EU Member States], doi 10.7366/1509499536905, s. 102-131;
Janina Kotlińska: Nieruchomości komunalne przedmiotem obrotu na rynku nieruchomości [Municipal property traded on the real estate market], doi 10.7366/1509499536906, s. 132-150.

Recenzje [Book review]
Magdalena Szmytkowska: Krzysztof Bierwiaczonek, Małgorzata Dymnicka, Katarzyna Kajdanek, Tomasz Nawrocki, Miasto, przestrzeń, tożsamość. Studium trzech miast: Gdańsk, Gliwice, Wrocław, doi 10.7366/1509499536907, s. 151-154.


17,50 zł

-10%

19,44 zł

Dodatkowo oprócz wersji papierowej masz możliwość wykupienia dostępu do rozdziału lub całej publikacji:
12,30 zł
4,31 zł
4,31 zł
4,31 zł
4,31 zł
4,31 zł
4,31 zł
4,31 zł

30 other products in the same category: