Reduced price! 2017 ZARZĄDZANIE PUBLICZNE <br> nr 3 (41) <br>Uwaga! Do kupienia także w PDFie

Author:
kwartalnik

Place of publication: Warszawa

Year of publication: 2017

Number of pages: 106

Format: B-5

ISSN: 1898-3529

2017 ZARZĄDZANIE PUBLICZNE
nr 3 (41)
Uwaga! Do kupienia także w PDFie

W numerze [Contents]

János Kornai: Zrewidowany paradygmat systemowy. Wyjaśnienia i dodatkowe elementy
w świetle doświadczeń państw postsocjalistycznych - część pierwsza [The system paradigm revisited: Clarification and additions in the light of experiences in the post-socialist region - Part I], doi 10.15678/ZP.2017.41.3.01, s. 7-18;
Maciej D. Kryszczuk, Michał Wenzel: Związki zawodowe w świetle przemian cywilizacyjnych: możliwości, wyzwania i zagrożenia [Trade unions in light of civilizational changes: Opportunities, challenges, dangers], doi 10.15678/ZP.2017.41.3.02, s. 19-34;
Andrzej Bukowski, Seweryn Rudnicki: Kulturowe bariery rozwoju innowacyjności w Polsce. [Cultural barriers to innovativeness in Poland], doi 10.15678/ZP.2017.41.3.03, s. 35-52;
Marek W. Kozak: Zarządzanie wielkimi imprezami sportowymi: główni interesariusze [Managing sports mega-events: Key stakeholders], doi 10.15678/ZP.2017.41.3.04, s. 53-69;
Ambroży Mituś: Wybrane zagadnienia z zakresu kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego [Selected aspects of management control in local self-government units], doi 10.15678/ZP.2017.41.3.05, s. 70-82;
Peter Mihalyi: Ownership changes in the Hungarian healthcare sector, 1990-2017, doi 10.15678/ZP.2017.41.3.06, s. 83-97.

Recenzje [Reviews]
Stanisław Mazur
: Jacek Raciborski (red.), Państwo w praktyce: style działania, doi 10.15678/ZP.2017.41.3.07, s. 98-99

17,50 zł

-10%

19,44 zł

klikając
w koszyk
zyskujesz
rabat

30 other products in the same category: