Reduced price! 2017 STUDIA REGIONALNE I LOKALNE, NR 2 (68) <br> Uwaga! Do kupienia także w PDFie

Author:
kwartalnik

Place of publication: Warszawa

Year of publication: 2017

Number of pages: 142

Format: B-5

ISSN: 1509-4995

2017 STUDIA REGIONALNE I LOKALNE, NR 2 (68)
Uwaga! Do kupienia także w PDFie

W numerze [Contents]

Artykuły [Articles]
Mikołaj Herbst, Anna Kaliszewska: Zabory a edukacja. Początki szkolnictwa na terytorium Polski w kontekście współczesnego zróżnicowania osiągnięć szkolnych [The partitions and education. The beginnings of education establishments on the Polish territory in the context of today’s differentiation of academic achievement], doi 10.7366/150949956801, s. 5-29;
Adam Gendźwiłł: Zdecentralizowana adaptacja? Opinie władz lokalnych o zmianach klimatu i lokalnej polityce adaptacji do zmian klimatycznych [Decentralized adaptation? Opinions of local authorities on climate change and local adaptation policies], doi 10.7366/150949956802, s. 30-49;
Bartłomiej Kołsut, Przemysław Ciesiółka, Robert Kudłak: Działania rewitalizacyjne w miastach województwa wielkopolskiego w latach 1999-2015 oraz ich efekty [Urban regeneration actions in the cities of the Wielkopolska Voivodeship in the 1999-2015 period and their consequences], doi 10.7366/150949956803, s. 50-68;
Tatiana Majcherkiewicz: Kariery polityków regionalnych i nowe ścieżki karier w ujęciu teorii rządzenia wielopoziomowego [Careers of regional politicians and new career paths according to the multilevel government approach], doi 10.7366/150949956804, s. 69-87;
Paweł Felis, Henryk Rosłaniec: Zróżnicowanie fiskalnych skutków polityki podatkowej gmin w Polsce w zakresie podatku od środków transportowych [The differences in fiscal results of municipal tax policies concerning vehicle tax], doi 10.7366/150949956805, s. 88-118;
Robert Kudłak, Wojciech Kisiała, Jędrzej Gadziński, Wojciech Dyba, Bartłomiej Kołsut, Tadeusz Stryjakiewicz: Społeczno-ekonomiczne i przestrzenne uwarunkowania popytu na nowe samochody w Polsce [Socio-economic and spatial determinants of the demand for new cars in Poland], doi 10.7366/150949956806, s. 119-139.

Recenzje [Book reviews]
Roman Szul: Halina Powęska, Handel przygraniczny w warunkach zmian przenikalności granicy, doi 10.7366/150949956807, s. 140-142.

17,50 zł

-10%

19,44 zł

Dodatkowo oprócz wersji papierowej masz możliwość wykupienia dostępu do rozdziału lub całej publikacji:
12,30 zł
4,31 zł
4,31 zł
4,31 zł
4,31 zł
4,31 zł
4,31 zł
4,31 zł

30 other products in the same category: