Reduced price! 2017 ZARZĄDZANIE PUBLICZNE <br> nr 1 (39) <br>Uwaga! Do kupienia także w PDFie

Author:
kwartalnik

Place of publication: Warszawa

Year of publication: 2017

Number of pages: 164

Format: B-5

ISSN: 1898-3529

2017 ZARZĄDZANIE PUBLICZNE
nr 1 (39)
Uwaga! Do kupienia także w PDFie

W numerze [Contents]

Wstęp [Introduction], s. 7-8;
Janina Filek: Kłopot z wartościami [Difficulties with values], doi 10.15678/ZP.2017.39.1.01, s. 9-22;
Radosław Strzelecki: Pułapka wartościowania - pułapka silnej podmiotowości. Koreferat do wystąpienia Piotra Augustyniaka O Heideggerowsko-Nietzscheańskiej krytyce wartości oraz o tym, co pozytywnego z niej wynika [A trap of evaluating or a trap of a strong subjectivity. A reply to Piotr Augustyniak’s lecture On Heidegger’s and Nietzsche’s critiques of values and their positive outcomes], 10.15678/ZP.2017.39.1.02, s. 23-29;
Piotr Augustyniak: Krytyka wartości w ujęciu Martina Heideggera i Fryderyka Nietzschego [Critique of values by Martin Heidegger and Friedrich Nietzsche], 10.15678/ZP.2017.39.1.03, s. 30-35;
Stanisław Mazur: Zmagania liberałów z pluralizmem wartości [Liberals’ struggle with the problem of value pluralism], 10.15678/ZP.2017.39.1.04, s. 36-48;
Mirosława Marody: Wartości w świecie postspołecznym [Values in the post-social world], 10.15678/ZP.2017.39.1.05, s. 49-55;
Andrzej Słaboń: Przewartościowania społeczne - u podstaw kulturowej teorii zmian [Changes in social value systems. The basis of a cultural theory of social change], 10.15678/ZP.2017.39.1.06, s. 56-66;
Krzysztof Mazur: Polskie zmagania z nowoczesnością [Polish struggle with modernity], 10.15678/ZP.2017.39.1.07, s. 67-82;
Rafał Lisiakiewicz: Kto stoi po stronie dobra? Wartości w rosyjskiej polityce zagranicznej [Who is on the side of good? Values in Russian foreign policy], 10.15678/ZP.2017.39.1.08, s. 83-96;
Michał Kudłacz: Miasto jako miejsce wytwarzania wartości [The city as a place of production of values], 10.15678/ZP.2017.39.1.09, s. 97-113;
Tomasz Żylicz: Wartość ekonomiczna przyrody [Economic value of nature], 10.15678/ZP.2017.39.1.10, s. 114-124;
Jerzy Wilkin: Współczesne państwo wobec triady funkcjonalnej: wartości - normy - dobra [The contemporary state faced with the functional triad: Values - norms - goods], 10.15678/ZP.2017.39.1.11, s. 125-133;
Jerzy Hausner: Wartości, normy, dobra [Values - standards - goods], 10.15678/ZP.2017.39.1.12, s. 134-158.

Download:

17,50 zł

-10%

19,44 zł

klikając
w koszyk
zyskujesz
rabat

30 other products in the same category: