Reduced price! 2016 STUDIA REGIONALNE I LOKALNE, NR 4 (66) <br> Uwaga! Do kupienia także w PDFie

Author:
kwartalnik

Place of publication: Warszawa

Year of publication: 2016/201

Number of pages: 116

Format: B-5

ISSN: 1509-4995

2016 STUDIA REGIONALNE I LOKALNE, NR 4 (66)
Uwaga! Do kupienia także w PDFie

W numerze [Contents]

Grzegorz Masik, Iwona Sagan
: Strategie i instrumenty wspierające odporność gospodarczą….
Przykład wybranych regionów europejskich [Strategies and tools supporting economic resilience: The case of some European regions], doi 10.7366/1509499546601, s. 5-29;
Miroslava Lungová: Resilience of the Czech Regions to an external economic shock, doi 10.7366/1509499546602, s. 30-47;
Łukasz Drozda: Własność w modelu neoliberalnym na przykładzie polskiej przestrzeni zurbanizowanej po 1989 roku [Property in the neoliberal model on the example of the Polish urban area after 1989], doi 10.7366/1509499546603, s. 48-61;
Sylwia Dołzbłasz: Sieć współpracy transgranicznej na pograniczu polsko-czeskim [Transborder cooperation network in the Polish-Czech borderland], doi 10.7366/1509499546604, s. 62-78;
Szymon Wiśniewski: Zmiana dostępności wewnątrzregionalnej województwa łódzkiego wskutek
otwarcia wschodniej i zachodniej obwodnicy Łodzi [Changing intraregional accessibility of the Łódź province as a result of the opening of the eastern and western bypass of Łódź], doi 10.7366/1509499546605, s. 79-96;
Wojciech Grabowski: Czynniki determinujące reelekcję prezydentów polskich miast [Factors determining the likelihood of reelection of Polish mayors], doi 10.7366/1509499546606, s. 97-114.
Recenzje [Book reviews]:
Olimpia Gogolin, Eugeniusz Szymik: Andrzej Klasik (red.), Badania miejskie i regionalne. Potencjały rozwojowe oraz kierunki przemian w miastach i regionach, doi 10.7366/1509499546607, s. 115-117.

17,50 zł

-10%

19,44 zł

Dodatkowo oprócz wersji papierowej masz możliwość wykupienia dostępu do rozdziału lub całej publikacji:
4,31 zł
4,31 zł
4,31 zł
4,31 zł
4,31 zł
4,31 zł
4,31 zł

30 other products in the same category: