2015/16 ROCZNIK STRATEGICZNY <br>tom 21

Author:
rocznik

Place of publication: Warszawa

Year of publication: 2016

Number of pages: 520

Format: B-5

ISSN: 2300-2654; doi 10.7366/230026542

2015/16 ROCZNIK STRATEGICZNY
tom 21

SPIS TREŚCI [TABLE OF CONTENTS]

Wprowadzenie [Introduction], s. 11-18;
Przegląd sytuacji strategicznej - aspekty globalne i regionalne [An overview of the strategic situation: Regional and global aspects], s. 19-42.

Obserwatorium bezpieczeństwa [The observatory of security]
NATO 2015 - na wyboistej drodze z Newport do Warszawy [NATO 2015: On a bumpy road from Newport to Warsaw], s. 43-57;
Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony - gra pozorów [Common Security and Defense Policy: Not all is as it seems], s. 58-76;
Lifting w oparach skandalu - działalność Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych w 2015 r. [A few cosmetic changes and a scandal: The activities of the United Nations Security Council in 2015], s. 77-94;
Kontrola zbrojeń i rozbrojenie w 2015 roku pod znakiem reżimu NPT [Arms control and disarmament in 2015 dominated by the NPT regime], s. 95-119;
Konflikty zbrojne w 2015 r. Rola ugrupowań dżihadystycznych i zewnętrznych interwencji w konfliktach Bliskiego Wschodu i Afryki [Armed conflicts in 2015. The role of jihadist groups and of external interventions in Middle Eastern and African conflicts], s. 120-142;
Bezpieczeństwo energetyczne w warunkach uwalniania amerykańskiej i irańskiej ropy oraz budowy unii energetycznej w Europie [The lifting of sactions on Iran, and the establishment of Europe’s energy union], s. 143-168.

Świat w Roczniku [The world in the Yearbook]
Gospodarka światowa 2015. W obliczu nowych wyzwań strukturalnych [The world in the yearbook the world economy in 2015. Facing new structural challenges], s. 169-181;
Unia Europejska - kryzys egzystencjalny [The European Union: An existential crisis ], s. 182-202;
Stany Zjednoczone - podzielone i ostrożne mocarstwo [The United States: A divided and careful superpower], s. 203-227;
Rosja w kryzysie [Russia in crisis], s. 228-244;
Europa Wschodnia i Kaukaz Południowy - désintéressement Unii Europejskiej, désintéressement Rosji? [Eastern Europe and Southern Caucasus: Both the EU and Russia show their désintéressement?], s. 245-263;
Niemcy w opałach? [Germany in trouble?], s. 264-270;
Bliski Wschód: ”bankructwo pięknych nadziei„ [Middle East: “The ruin of high hope„], s. 271-290;
Gospodarka Chin między rynkiem a państwem autorytarnym [the Chinese economy between the market and the authoritarian state], s. 291-303;
Polityka zagraniczna Polski w roku wyborów [Poland’s foreign policy in the election year], s. 304-322.

Temat RS: Uchodźcy - migracja - terroryzm [The Yearbook’s topic: Refugees - migration - terrorism]
Konflikt syryjski - tło polityczne i następstwa [The Syrian conflict: Political background and repercussions], s. 323-335;
Exodus z Syrii. Migranci i uchodźcy z Bliskiego Wschodu [The exodus from Syria. Migrants and refugees from the Middle East], s. 336-356;
Czy migracje położą kres UE? [Will the migrations bring about the collapse of the European Union?], s. 357-368;
Migracyjny szok czy migracyjna histeria? [A migration shock or a migration hysteria?], s. 369-384;
Kalifat - epizod czy trwały element współczesnego terroryzmu? [The Caliphate: A short episode or a permanent fixture of contemporary terrorism?], s. 385-394;
Terroryzm - stare i nowe dylematy [Terrorism: Old and new dilemmas], s. 395-413;
Wspólny europejski system azylowy i acquis wobec kryzysu migracyjnego w Europie [A common European asylum system and EU’s acquis concerning the migration crisis in Europe], s. 414-431;
Humanitarian action in the migration crisis, s. 432-440;
Would an improvement in humanitarian action solve the migrant crisis?, s. 441-452.

Panorama Rocznika [The Yearbook panorama]
Świat już bez dominacji USA: przegląd czasopism zagranicznych w zakresie bezpieczeństwa i studiów strategicznych [A world no longer under us domination: A review of foreign journals of security and strategic studies], s. 453-465;
Aneks: Państwa świata - wybrane dane i wskaźniki [Appendix: States of the world - selected data and indices], s. 466-486;
Kalendarium wydarzeń 2015 [Chronology of events 2015], s. 487-502;
Skorowidz [Index], s. 503-510;
Zespół Rocznika [The Yearbook team], s. 511-520.

W tomie publikują:
Katharina Ahrens [s. 441-450], Bolesław Balcerowicz [s. 120-142], Agnieszka Bieńczyk-Missala [s. 304-319], Paweł J. Borkowski [s. 182-202], Michał Chorośnicki [s. 385-394], Anna Dudek [s. 466-486], Patrycja Grzebyk [sekretarz redakcji, s. 77-94], Edward Haliżak [s. 169-181; 291-303], Aleksandra Jarczewska [s. 203-227], Tytus Jaskułowski [s. 264-270], Roman Kuźniar [s. 11-40], Karolina Libront [s. 487-502], Wiesław Lizak [s. 271-290], Marek Madej [s. 43-57; 58-76], Marek Menkiszak [s. 228-243], Justyna Nakonieczna-Bartosiewicz [s. 369-384], Stijn Postema [s. 432-440], Sylvie Prokopowicz [s. 441-450], Kamila Pronińska [s. 120-142; 143-166], Oskar Raczycki [s. 414-431], Patrycja Sasnal [s. 336-356], Andrzej Szeptycki [s. 245-263], Marek Tabor [s. 95-119], Marcin Terlikowski [s. 58-76], Sebastian Wojciechowski [s. 395-413], Anna Wojciuk [s. 453-465], George Yacoub [s. 323-335].

35,19 zł

30 other products in the same category: