Reduced price! 2014/15 ROCZNIK STRATEGICZNY <br>tom 20

Author:
rocznik

Place of publication: Warszawa

Year of publication: 2015

Number of pages: 486

Format: B-5

ISSN: 2300-2654; doi 10.7366/230026542

2014/15 ROCZNIK STRATEGICZNY
tom 20

W JUBILEUSZOWYM, BO 20. JUŻ TOMIE ROCZNIKA STRATEGICZNEGO:


Wprowadzenie
[Introduction], s. 11-17;
Przegląd sytuacji międzynarodowej - aspekty globalne i regionalne [An overview of the strategic situation - regional and global aspects], s. 18-42.

Obserwatorium bezpieczeństwa [The observatory of security]

NATO - ponowne odkrywanie sensu istnienia (z niewielką pomocą Putina) [NATO - rediscovering its raison d’être (with a little help from Putin)], s. 43-57;
Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony UE w 2014 roku… - tętno jeszcze wyczuwalne, ale jak długo? [EU’s Common Security and Defense Policy in 2014 - it has a pulse, but for how long?], s. 58-74;
Testowanie Rady Bezpieczeństwa w czasach niepokoju… - działalność RB ONZ w 2014 roku [Testing the UN Security Council in times of unrest - UN SC activity in 2014], s. 75-92;
Reżimy kontroli zbrojeń jądrowych i chemicznych… - trzeszczy w szwach, ale nie jest jeszcze źle [Regimes of nuclear and chemical weapons control - bursting at the seams, but still holding fast ], s. 93-115;
Konflikty zbrojne: ofensywa ISIL i afrykańskich dżihadystów [Armed conflicts: The ISIL’s and African jihadists’ offensive], s. 116-129;
Konflikty zbrojne: Ukraina, wojny talibów [Armed conflicts: Ukraine, Taliban wars], s. 130-140;
Bezpieczeństwo energetyczne w dobie spadających cen ropy… i wojny na Ukrainie [Energy security in times of war in Ukraine and of falling oil prices], s. 141-160.

Świat w Roczniku [The world in the Yearbook]

Gospodarka światowa 2014 - instytucjonalne wyzwania [World economy in 2014 - institutional challenges], s. 161-175;
Unia Europejska - nowe przywództwo, stare problemy [The European Union - new leadership, old challenges ], s. 176;
Stany Zjednoczone - stopniowy powrót do formy… w coraz bardziej niespokojnym świecie [The United States: Back on track in a an increasinglyturbulent world], s. 196-218;
Rosja 2014 - kryzys putinizmu [Russia 2014: Putinism in crisis], s. 219-235;
Europa Wschodnia i Kaukaz Południowy… - pomiędzy hard power Rosji i soft power UE [Eastern Europe and South Caucasus - between Russia’s hard power and EU’s soft one], s. 236-256;
Niemcy - między hamletyzowaniem a przywództwem [Germany: A modern Hamlet or a true leader? ], s. 257-263;
Bliskowschodnie znaki zapytania [Middle East questions], s. 264-282;
Region Azji i Pacyfiku w 2014 roku… pod znakiem wyłaniającego się bipolarnego układu USA-Chiny [The Asia-Pacific region in 2014 in the context of the emerging bipolarUS-China order ], s. 283-287;
Polityka zagraniczna Polski - napływają czarne chmury [Poland’s foreign policy: Black clouds are coming], s. 298-312.

Panorama Rocznika [Yearbook panorama]

Obrona kolektywna NATO. Stała misja i zmienny kontekst strategiczny [NATO’s collective defence. The core mission and the changing strategic context ], s. 313-327;
Przyszłość NATO [NATO’s future], s. 328-344;
Indie - jak długo emerging? Nowy premier - nowa szansa [India: How long is it going to be emerging? Is the new prime minister a new opportunity?], s. 345-361;
Polityka Iranu - ciągle bez przełomu w relacjach z Zachodem [Iran’s policy: Still no breakthrough in its relations with the West ], s. 362-378;
Peryferie w centrum?… Miejsce Azji Centralnej w globalnej architekturze bezpieczeństwa [Peripheries in the centre? The place of Central Asia in global security architecture], s. 379-397;
Zachodnie sankcje wobec Rosji - sens i skuteczność [Western sanctions against Russia, their rationale and effectiveness], s. 398-410;
Przegląd literatury światowej… w zakresie bezpieczeństwa i studiów strategicznych [A review of world literature on security and strateric studies], s. 411-423;
Aneks: państwa świata - wybrane dane i wskaźniki [appendix: states of the world - selected data and indices], s. 424-445;
Kalendarium wydarzeń 2013 [Chronology of events 2013], s. 446-454;
Kalendarium wydarzeń 2014 [Chronology of events 2014], s. 455-468;
Skorowidz [Index ], s. 469-478.

W tomie publikują
:

Bolesław Balcerowicz [ s. 130-140], Agnieszka Bieńczyk-Missala [s. 298-310], Paweł J. Borkowski [ s. 176-195], Robert Czulda [s. 362-378], Anna Dudek [s. 424-445], Andrzej Dybczyński [s. 328-343], Patrycja Grzebyk [sekretarz redakcji, s. 75-92],Edward Haliżak [s. 161-174; 283-297], Aleksandra Jarczewska [s. 196-217], Tytus Jaskułowski [s. 257-263], Ewa Kołodziej [s. 379-397], Robert Kupiecki [s. 313-326], Roman Kuźniar [redaktor naczelny, s. 11-17; s. 18-39], Karolina Libront [s. 446-454; s. 455-468], Wiesław Lizak [s. 264-282], Marek Madej [s. 43-73], Marek Menkiszak [s. 219-235], Kamila Pronińska [s. 116-129; s. 141-158], Mirosław Sułek [s. 398-410], Marek Tabor [s. 93-115] , Marcin Terlikowski [s. 58-73], Anna Wojciuk [s. 411-423], Jakub Zajączkowski [s. 345-361].

Download:

39,30 zł

-14%

45,69 zł

klikając
w koszyk
zyskujesz
rabat

30 other products in the same category: