Reduced price! 2013 ZARZĄDZANIE PUBLICZNE <br>nr 4 (26)

Author:
kwartalnik

Place of publication: Warszawa

Year of publication: 2014

Number of pages: 108

Format: B-5

ISSN: 1898-3529

2013 ZARZĄDZANIE PUBLICZNE
nr 4 (26)

Spis treści [Contents]

Ewelina Zarzycka
, Marcin Michalak: Zakres i kierunki wykorzystania narzędzi rachunkowości zarządczej w pomiarze dokonańw kontekście New Public Management - ujęcie instytucjonalne [Implementation of management accounting tools for performance measurement in the context of New Public Management - an institutional approach], doi 10.7366/1898352942601, s. 5-19;
Wojciech Szymla: Efekty restrukturyzacji przedsiębiorstw sektora elektroenergetycznego a bezpieczeństwoenergetyczne Polski po 1989 r. [The effects of the restructuring of power sector companies in terms of maintaining the energy security in Poland after 1989], doi 10.7366/1898352942602, s. 20-33;
Andrzej Zybała: Polityki publiczne wobec wzorców zarządzania publicznego [Public policy and patterns of public governance], doi 10.7366/1898352942603, s. 34-48;
Agnieszka Pach-Gurgul, Marta Ulbrych: Znaczenie Turcji dla bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej [The importance of Turkey for the energy security in the European Union], doi 10.7366/1898352942604, s. 49-66;
Paweł Smaga: Lekcje z kryzysu finansowego [Lessons from the financial crisis], doi 10.7366/1898352942605, s. 67-83.

Wybór tekstów klasycznych [Selection of classic texts]


Bob Jessop: The rise of governance and the risks of failure: The case of economic development, doi 10.7366/1898352942606, s. 84-99.

Wywiady [Interviews]


Marek Benio
: O konkurencyjności Europy różnych prędkości i Europejskiej Inicjatywie Obywatelskiej. Rozmowa z Małgorzatą Handzlik, posłanką do Parlamentu Europejskiego [On the multi-speed Europe’s competitiveness and the European Citizens’ Initiative. An interview with Małgorzata Handzlik, Member of the European Parliament], doi 10.7366/1898352942607, s. 100-102.

Recenzje [Reviews]


Maria Wiśniewska
: Andrzej K. Koźmiński, Ograniczone przywództwo. Studium empiryczne [Andrzej K. Koźmiński, Ograniczone przywództwo. Studium empiryczne ], s. 103-105.

17,50 zł

-10%

19,44 zł

Dodatkowo oprócz wersji papierowej masz możliwość wykupienia dostępu do rozdziału lub całej publikacji:
4,31 zł
4,31 zł
4,31 zł
4,31 zł
4,31 zł
4,31 zł
4,31 zł
4,31 zł
12,30 zł

30 other products in the same category: