Obniżka! 2017 WIEŚ I ROLNICTWO <br>t. 174, nr 1

Autor:
kwartalnik

Miejsce wydania: Warszawa

Rok wydania: 2017

Liczba stron: 181

Uwagi: prof. dr hab. Jerzy Wilkin – redaktor naczelny
periodyk wydawany wraz z Instytutem Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk

Oprawa: miękka

Format: B-5

ISSN: 0137-1673

2017 WIEŚ I ROLNICTWO
t. 174, nr 1

W numerze [Contents]

Artykuły [Articles]
Jerzy Bański: Zmiany własnościowe użytków rolnych w wybranych krajach Europy Środkowej [Ownership Changes of Agricultural Land in Selected Countries of Central Europe], doi 10.7366/wir012017/01, s. 7-22;
Włodzimierz Dzun: Gospodarstwa rolne o obszarze do 1 ha w procesie przemian systemowych
i integracji z UE [Farms up to 1 ha in the Process of System Transformation and Integration with the EU], doi 10.7366/wir012017/02, s. 23-48;
Radosław Pastusiak, Magdalena Jasiniak, Joanna Stawska, Michał Soliwoda: Znaczenie dochodów pozarolniczych w gospodarstwach rolnych Kanady i USA [Importance of Non-Agricultural Income for Farms in Canada and the US], doi 10.7366/wir012017/03, s. 49-74;
Agnieszka Kozera: Problem zadłużenia gmin wiejskich na przykładzie województwa wielkopolskiego [The Problem of Indebtedness in Rural Gminas Based on the Example of Wielkopolskie Province], doi 10.7366/wir012017/04, s. 75-98;
Bazyli Czyżewski, Łukasz Kryszak: Wpływ typów rolnictwa na emisję gazów cieplarnianych [The Influence of Farming Types on Greenhouse Gases Emissions], doi 10.7366/wir012017/05, s. 99-122;
Marta Domagalska-Grędys: Innowacyjne kultury organizacyjne w grupach producentów rolnych [Innovative Organizational Cultures in Agricultural Producer Groups], doi 10.7366/wir012017/06, s. 123-148;
Marian Flis, Bogusław Rataj: Szkody łowieckie - nowe podejście do problemu [Wildlife Damage to Agricultural Crops - A New Approach to the Problem], doi 10.7366/wir012017/07, s. 149-162.

Sprawozdania [Reports]
Iwona Nurzyńska, Anna Rosa: Sprawozdanie ze 160. Seminarium European Association
of Agricultural Economists ”Rural Jobs and the Common Agricultural Policy„ [Report on 160th European Association of Agricultural Economists Seminaron “Rural Jobs and the Common Agricultural Policy„], doi 10.7366/wir012017/08, s. 163-174.

16,67 zł

-10%

18,52 zł

Dodatkowo oprócz wersji papierowej masz możliwość wykupienia dostępu do rozdziału lub całej publikacji:

19 innych produktów w tej samej kategorii: