Obniżka! 2017 WIEŚ I ROLNICTWO <br>t. 176, nr 3

Autor:
kwartalnik

Miejsce wydania: Warszawa

Rok wydania: 2017

Liczba stron: 175

Uwagi: prof. dr hab. Jerzy Wilkin – redaktor naczelny
periodyk wydawany wraz z Instytutem Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk

Oprawa: miękka

Format: B-5

ISSN: 0137-1673

2017 WIEŚ I ROLNICTWO
t. 176, nr 3

Contents [W numerze]

Editors’ Note [Od redakcji], s. 7-10.

Articles [Artykuły]
David Freshwater: The Importance of Improving Incentives and Employment Opportunities for Farm Households in Poland [Znaczenie wzrostu atrakcyjności i możliwości zatrudnienia pozarolniczego dla małych gospodarstw rolnych], doi 10.7366/wir032017/01, s. 11-34;
Kyösti Arovuori: How Have the CAP Reforms Contributed to Structural Development in Agriculture? [Jak reformy WPR przyczyniły się do zmian strukturalnych w rolnictwie?], doi 10.7366/wir032017/02, s. 35-52;
Bazyli Czyżewski, Agnieszka Poczta-Wajda: Effects of Policy and Market on Relative Income Deprivation of Agricultural Labour [Wpływ polityki i rynku na relatywną deprywację dochodową czynnika pracy w rolnictwie], doi 10.7366/wir032017/03, s. 53-70;
Małgorzata Matyja: Polish Farm Labour Force from the Perspective of Agricultural Worker Cooperatives [Zasoby pracy w polskich gospodarstwach z perspektywy pracowniczych spółdzielni rolniczych], doi 10.7366/wir032017/04, s. 71-96;
Danuta Guzal-Dec, Magdalena Zwolińska-Ligaj: The Role of Local Action Groups in the Process of Multifunctional Development of a Peripheral Region. A Case Study of the Region of Lublin, Poland [Rola lokalnych grup działania w wielofunkcyjnym rozwoju regionu peryferyjnego. Studium przypadku regionu lubelskiego (Polska)], doi 10.7366/wir032017/05, s. 97-120;
Katarzyna Bańkowska, Piotr Gradziuk: Renewable Energy - Implications for Agriculture and Rural Development in Poland [Energetyka odnawialna - implikacje dla rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich], doi 10.7366/wir032017/06, s. 121-146.

Executive Summaries of Monographs [Streszczenia monografii]
Maria Halamska, Sylwia Michalska, Ruta Śpiewak: Studies on the Social Structure of Rural Poland, Vol. 1. Aspects of New and Former Social Differences [original title: Studia nad Strukturą Społeczną Wiejskiej Polski. Tom 1: Stare i nowe wymiary społecznego zróżnicowania], Institute of Rural and Agricultural Development, Polish Academy of Sciences, Scholar Publishing House, Warsaw 2016, s. 147-156;
Izabella Bukraba-Rylska, Maria Wieruszewska, Konrad Burdyka: Local Cultural Heritage in the Experience of Residents of Rural Areas [original title: Lokalne dziedzictwo kulturowe w doświadczeniu mieszkańców wsi], Institute of Rural and Agricultural Development, Polish Academy of Sciences, Scholar Publishing House, Warsaw 2017, s. 155-160.

Reports [Sprawozdania]
Dominika Zwęglińska
: Report on the XXVII European Society of Rural Sociology Congress [Sprawozdanie z XXVII Kongresu Europejskiego Towarzystwa Socjologii Wsi], s. 161-166.

Information article [Artykuł informacyjny]
The Fund Which Changes the Polish Villages [Fundacja, która zmienia polską wieś], s. 167-169.

Pliki do pobrania:

16,63 zł

-10%

18,47 zł

Dodatkowo oprócz wersji papierowej masz możliwość wykupienia dostępu do rozdziału lub całej publikacji:

30 innych produktów w tej samej kategorii: