Obniżka! 2007 ZARZĄDZANIE PUBLICZNE  <br>nr 1 <br>UWAGA!!!  Do kupienia także w PDFie

Autor:
kwartalnik

Miejsce wydania: Warszawa

Rok wydania: 2007

Liczba stron: 140

Uwagi: prof. Jerzy Hausner – redaktor naczelny periodyk wydawany wraz z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie oraz Małopolską Szkołą Administracji Publicznej

Oprawa: miękka

Format: B-5

ISSN: 1898-3529

2007 ZARZĄDZANIE PUBLICZNE
nr 1
UWAGA!!! Do kupienia także w PDFie

Współczesne zarządzanie publiczne jest efektem ewolucji państwa i ewolucji administracji publicznej. Towarzyszy temu zmieniająca się rola jednostki (obywatela) - to nie tylko wyborca, petent czy konsument, ale coraz bardziej interesariusz. Zarządzanie publiczne nie polega na utrwalaniu określonego porządku lecz na skutecznym kierowaniu wieloma złożonymi zmianami, które - choć niezbędne - nie są ani oczywiste, ani zdeterminowane. Jest fenomenem, którego rozpatrywanie wymaga interdyscyplinarnych i wielowątkowych badań.
Nowy kwartalnik ma stworzyć przestrzeń dla naukowej debaty nad tym fenomenem. Redakcja wyraża nadzieję, że znajdzie się w nim miejsce na rozważania konceptualne i teoretyczne, ale także na rzetelne i wnikliwe studia empiryczne, zwłaszcza porównawcze.

INFORMACJA DLA AUTORóW na dole strony

W numerze:

Hubert Izdebski: Od administracji publicznej do public governance [From public administration to public governance], s. 7-20;
Łukasz Mamica: Analiza porównawcza zasobów determinujących możliwości prowadzenia w Polsce polityki innowacyjnej [Comparative analysis of determinants of economic innovation], s. 21-42;
Jerzy Hausner: Polityka a polityka publiczna [Politics vs. Public policy], s. 43-60;
Anna Giza-Poleszczuk: Dobre rządzenie i debata publiczna [Good governance and public debate], s. 61-78;
Franciszek Siedlok, Pierpaolo Andriani: Formacja oraz identyfikacja klastrów w fazie embrionalnej. Przykład klastra technologii podwodnych w regionie północno-wschodniej Anglii [Clusters formation and identification in the embryo stage on the example of the subsea technologies cluster in the North-Eastern England region], s. 79-94;
Pasquale Tridico: Rozwój społeczny i wzrost gospodarczy w gospodarkach w okresie transformacji: rola instytucji [Human development and economic growth in transition economies: The role of institutions], s. 95-124;
Helmut Willke: Tragedia państwa. Prolegomena do teorii państwa i policentrycznego społeczeństwa The tragedy of the state. An introduction to the theory of the state and a polycentric society], s. 1251-140;
streszczenia w języku angielskim.

Pliki do pobrania:

13,13 zł

-10%

14,58 zł

Dodatkowo oprócz wersji papierowej masz możliwość wykupienia dostępu do rozdziału lub całej publikacji:
ZP_1_calosc
12,30 zł
 

30 innych produktów w tej samej kategorii: