na stronę
 • e-book e-book e-book e-book e-book e-book Szybki podgląd
  nakład wyczerpany W magazynie

  W numerze [Contents]Łukasz Wróblewski, Zdzisława Dacko-Pikiewicz: Konsument na transgranicznym rynku usług kultury (studium przypadku dla miasta Cieszyn–Český Těšín) [Consumer on the Cross-border Cultural Services Market (Case Study for City of Cieszyn-Český Těšín)], doi 10.7366/KIR.2017.4.5.01, s. 7-24;Filip Łukasz Moterski: Wydarzenia sportowe w...

  nakład wyczerpany
 • e-book e-book e-book e-book Szybki podgląd
  18,00 zł 20,00 zł -10% W magazynie

  S P I S T R E Ś C I [ C O N T E N T S ]A R T Y K U Ł Y [ A R T I C L E S ]Anna M. Solarz: ”Jakie znaczenie ma religia?. Religia w badaniu stosunków międzynarodowych [“What Does Religion Matter„ : Religion in Studying International Relations], doi 10.7366/020909614201701, s. 9-36;Wiesław Lizak: Unia Afrykańska a procesy demokratyzacji w Afryce [The African...

  18,00 zł 20,00 zł -10%
  7
  Obniżka!
 • e-book e-book Szybki podgląd
  nakład wyczerpany W magazynie

  Anna KOŁOMYCEW Bogusław KOTARBA Intencją autorów było zweryfikowanie możliwych rozwiązań dotyczących racjonalizacji sieci szkół gminnych oraz sprawdzenie, na ile faktycznie przekładają się one na spadek poparcia społecznego udzielanego organom wykonawczym. Weryfikując zróżnicowane przypadki gmin i sposoby rozwiązywania sytuacji konfliktowych wynikających...

  nakład wyczerpany
 • e-book e-book e-book e-book e-book Szybki podgląd
  nakład wyczerpany W magazynie

  W numerze [Contents] Mikołaj Lewicki, Igor Stokfiszewski: Wstęp [Introduction], s. 5-14; Joanna Wowrzeczka: Rysowanie mapy konfliktu [Conflict Mapping], doi 10.7366/KIR.2017.3.4.01, s. 15-28; Barbara Fatyga: Teoria żywej kultury: źródła i powody jej powstania [Living Culture Theory: Sources and Reasons for Its Formation], doi 10.7366/KIR.2017.3.4.02, s....

  nakład wyczerpany
 • e-book e-book e-book Szybki podgląd
  34,20 zł 38,00 zł -10% W magazynie

  The outstanding work by Prof. Anna Młynarska-Sobaczewska devoted to an extremely important and pressing issue of the right to culture was based on an extensive source material, which consists of both international, regional (including European) and national normative acts, as well as judicatures of the European Court of Human Rights and national courts....

  34,20 zł 38,00 zł -10%
  7
  Obniżka!
 • e-book e-book e-book Szybki podgląd
  18,00 zł 20,00 zł -10% W magazynie
 • e-book e-book e-book e-book e-book Szybki podgląd
  nakład wyczerpany W magazynie

  Robert TRABA, Hans Henning HAHN redakcja naukowa Maciej GóRNY, Kornelia KOŃCZAL współpraca Metaforycznie rozumiane miejsca pamięci - minione wydarzenia, dawne symbole i postaci - są historycznymi fenomenami, które stają się punktami krystalizującymi nasze zbiorowe wyobrażenia o przeszłości. Przez ostatnie ponad ćwierć wieku, za sprawą Pierre’a Nory, w...

  nakład wyczerpany
 • e-book e-book e-book Szybki podgląd
  nakład wyczerpany W magazynie

  Uwaga, ebook do pobrania za darmo! Praca stanowi rzetelne i ugruntowane źródłowo przedstawienie założeń koncepcji inwestycyjnej polityki społecznej jako ważnego nurtu teoretycznego współkształtującego proces modernizacji europejskich welfare states. (…) Autorki w udany sposób łączą problematykę z trzech obszarów: teorii i praktyki polityki społecznej,...

  nakład wyczerpany
 • e-book e-book e-book Szybki podgląd
  18,00 zł 20,00 zł -10% W magazynie

  W numerze [Contents]Roman Kuźniar: Zbigniew Brzeziński - dziedzictwo myśli i działania [Zbigniew Brzeziński - Legacy of Thoughts and Actions], s. 11-12;Robert Kupiecki: Zbigniew Brzeziński - strateg w świecie wartości [Zbigniew Brzeziński - A Strategist in the World of Values], s. 13-20.S T U D I A [S T U D I E S]Patrycja Grzebyk: Powrót wojny totalnej -...

  18,00 zł 20,00 zł -10%
  7
  Obniżka!
 • e-book e-book Szybki podgląd
  nakład wyczerpany W magazynie

  Stanisława GOLINOWSKA (Scientific edition) This handbook on health promotion addressed to older people, which is written for readers in European countries, should function as a training programme guideline for health promoters. The authors are aware that it is an excessively ambitious task in light of the relatively poor scientific state of affairs...

  nakład wyczerpany
 • e-book e-book e-book Szybki podgląd
  18,00 zł 20,00 zł -10% W magazynie

  W numerze [Contents]Studia [Studies]Edward Haliżak: Międzynarodowa ekonomia polityczna - subdyscyplina nauki o stosunkach międzynarodowych [International Political Economy - A Subdiscipline of International Relations], doi 10.7366/020909611201701, s. 9-34;Tomasz Grzegorz Grosse: China’s Monetary Power: A Case Study of the Chinese Method of Currency...

  18,00 zł 20,00 zł -10%
  7
  Obniżka!
Pokazuje 1 - 12 z 40 elementów