Wydawnictwo Naukowe Scholar znajduje się w opublikowanym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe (Poziom I, pozycja 635, Unikatowy Identyfikator Wydawnictwa 72200).

Wydawnictwo Naukowe Scholar zostało założone w 1991 roku przez Jacka Raciborskiego, który kieruje nim do chwili obecnej. Funkcję wiceprezesa pełni Hanna Raciborska. Redaktorem naczelnym Wydawnictwa jest Łukasz Żebrowski. Na dorobek oficyny składa się już ponad 1600 tytułów, przede wszystkim z socjologii, psychologii, stosunków międzynarodowych i nauk politycznych, regionalistyki, filozofii, historii, prawa i ekonomii.W dorobku wydawnictwa wyjątkowe znaczenie mają podręczniki akademickie. Najpoważniejszym przedsięwzięciem z tego zakresu jest seria Wykłady z Psychologii pod redakcją naukową prof. Jerzego Brzezińskiego, zaprojektowana na ponad 20 tytułów, z których wydano już 18 tomów. Wydajemy także serię Wykłady z Socjologii, której redaktorem naukowym jest profesor Piotr Sztompka. Dotychczas ukazało się dziesięć tomów, m.in. Struktura społeczna Henryka Domańskiego, Socjologia kultury Mariana Golki czy Socjologia życia publicznego Edmunda Wnuka-Lipińskiego. W 2006 roku wydaliśmy dwutomową antologię fundamentalnych tekstów z zakresu socjologii zatytułowaną Współczesne teorie socjologiczne pod redakcją Aleksndry Jasińskiej-Kani, Lecha Nijakowskiego, Jerzego Szackiego i Marka Ziółkowskiego.

Prowadzimy rozległy program przekładów, kształtowany z myślą o studentach i badaczach ze sfery nauk społecznych i humanistycznych. Udostępniliśmy polskiemu Czytelnikowi światowe kanoniczne teksty z socjologii polityki (choć często tylko we fragmentach). Wielkim sukcesem okazały się edycje Słownika psychologii Arthura S. Rebera, Teorii gier Phillipa D. Straffina czy książki niemieckiego historyka Andreasa Kosserta poświęcone Prusom Wschodnim. W ramach serii Społeczeństwo Współczesne opublikowaliśmy światowe bestsellery socjologiczne: Społeczeństwo ryzyka i Społeczeństwo światowego ryzyka Ulricha Becka, Przyszłość natury ludzkiej Jürgena Habermasa, Koniec świata jaki znamy Immauela Wallersteina, Instytucje Jamesa Marcha i Johana Olsena, Współczesna analiza polityczna Roberta Dahla oraz Logika działania zbiorowego Mancura Olsona. Za wielkie osiągnięcie uważamy serię Humanistyka Europejska, w której ukazał się przekład bestsellera Petera Sloterdijka Gniew i czas, wcześniej zaś Pierre’a Bourdieu Dystynkcja, Habermasa Faktyczność i obowiązywanie czy Becka Władza i przeciwwładza w epoce globalnej. Ważne są też przekłady adresowane do studentów stosunków międzynarodowych, w tym prac klasycznych – Alexandra Wendta Społeczna teoria stosunków międzynarodowych, Kennetha Waltza Struktura teorii stosunków międzynarodowych czy Stefano Guzziniego Realizm w nauce o stosunkach międzynarodowych. Ponadto wydaliśmy prace Klausa von Beymego, Maksa Horkheimera, Harolda Jamesa, Rafała Lemkina, Niklasa Luhmanna czy Peytona Younga.

Sukcesem wydawniczym była książka Romana Kuźniara Poland’ s Foreign Policy after 1989. We współpracy z Verlag Barbara Budrich (Germany and USA) wydaliśmy m.in. książkę Grzegorza Lissowskiego Principles of Distributive Justice. W latach 2012–2015 w ramach projektu Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie opublikowaliśmy czterotomowe dzieło Polsko-niemieckie miejsca pamięci pod redakcją Hansa Henninga Hahna i Roberta Traby, w bliskiej współpracy z Ferdinand Schöningh Verlag – wydawcą wersji niemieckojęzycznej. Blisko współpracujemy z Niemieckim Instytutem Historycznym.

W 2005 roku wydaliśmy Przemiany więzi społecznych Mirosławy Marody i Anny Gizy-Poleszczuk. Jest to jedna z najważniejszych polskich książek socjologicznych ostatnich lat, wraz z Autorkami otrzymaliśmy za nią prestiżową Nagrodę im. Jana Długosza. Wydaliśmy też bestsellerową książkę Jadwigi Staniszkis Władza globalizacji, za którą Autorka w grudniu 2004 roku otrzymała nagrodę Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, popularnie nazywaną Polskim Noblem. Wyróżniane były też książki psychologiczne – Nagrodę Teofrasta czasopisma Charaktery w 2013 roku otrzymała Psychologia miejsca Marii Lewickiej, w 2014 Temperament w pierwszym roku życia Wojciecha Łukasza Dragana. Książka Różnice indywidualne. Historia – determinanty – zastosowania Jana Strelaua w 2015 roku została uhonorowana Nagrodą Teofrast Superstar. Lech Nijakowski za Rozkosz zemsty. Socjologię historyczną mobilizacji ludobójczej otrzymał w 2013 roku Nagrodę im. Leona Krzywickiego Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN 

W roku 2023 trzytomowe wydanie „Dzienników” Stanisława Ossowskiego od redakcją Róży Sułek oraz ksiązka Łukasza Bertrama „Bunt, podziemie, władza. Polscy komuniści i ich socjalizacja polityczna do roku 1956” otrzymały Nagrodę Historyczną tygodnika „Polityka”.

Nasza oficyna wydaje też periodyki naukowe i publikacje cykliczne, w tym kwartalnik Studia Regionalne i Lokalne (we współpracy z Centrum Studiów Regionalnych i Lokalnych UW). We współpracy z Wydziałem Nauk Politycznych i Stosunków Miedzynarodowych UW wydajemy pismo "Problemy Polityki Społecznej"– obecnie periodyk ukazuje się wyłącznie w wersji cyfrowej. Od 2007 roku we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie wydajemy kwartalnik Zarządzanie Publiczne – Public Governance. Ponadto wydawnictwo ściśle współpracuje z wieloma innymi fundacjami i stowarzyszeniami działającymi w sferze nauki. Nasz dorobek jest w związku z tym także ich dorobkiem.

Wydawnictwo systematycznie uczestniczy w imprezach targowych w kraju i za granicą.
Wyłącznym dystrybutorem książek WN Scholar jest OSDW Azymut. Nasze książki są dostępne w księgarniach naukowych na terenie całego kraju oraz w czołowych księgarniach internetowych, w tym księgarni PWN. Ponadto duża część tytułów, w tym artykuły z periodyków, ukazuje się w wersji elektronicznej i jest dystrybuowana przez: www.ibuk.pl, www.publio.pl, www.zinamon.pl, Google Books