na stronę
 • Szybki podgląd
  50,40 zł 56,00 zł -10% Oczekiwanie na dostawę

  Stosowaną psychologię rehabilitacji wyróżnia autorskie ujęcie problematyki. Decydują o tym trzy cechy książki. Po pierwsze, przedstawiona w niej wiedza psychologiczna, odnosząca się do osób niepełnosprawnych i ich rehabilitacji, skonfrontowana została z doświadczeniami praktycznymi autora książki. Wyniki tej konfrontacji spowodowały, że niektóre z...

  50,40 zł 56,00 zł -10%
  7
  Obniżka!
 • Szybki podgląd
  40,29 zł 44,76 zł -10% W magazynie

  Przymiotnikiem, który chyba najczęściej towarzyszy słowu „decyzja”, jest przymiotnik „racjonalna”, bądź „nieracjonalna”. Ten pierwszy przymiotnik chętnie stawiamy wtedy, gdy mówimy o decyzjach własnych, ten drugi – wtedy, gdy mówimy o decyzjach innych. Ale to nie ta stronnicza praktyka zadecydowała o tytule obecnej książki. Zadecydował powszechnie...

  40,29 zł 44,76 zł -10%
  Obniżka!
 • Szybki podgląd
  56,76 zł 66,00 zł -14% W magazynie

  Książka zawiera krytyczny przegląd teorii, które wniosły największy wkład w rozwój psychologii osobowości w ubiegłym i na początkach bieżącego wieku oraz określają kształt współczesnej nauki o osobowości. Panoramiczne ujęcie umożliwia poznanie i wzajemną konfrontację różnych systemów teoretycznych, prezentuje główne zagadnienia psychologii osobowości,...

  56,76 zł 66,00 zł -14%
  Obniżka!
 • Szybki podgląd
  27,43 zł 30,48 zł -10% W magazynie

  Psychologia i pedagogika są naukami empirycznymi, a to oznacza, że jedyną drogą wprowadzenia do nich nowych twierdzeń i teorii jest konfrontacja z danymi empirycznymi. Powtarzalność badań stanowi istotną cechę poznania naukowego. Metoda eksperymentu jest taką metodą, która pozwala na powtarzalność badania, czyniąc je intersubiektywnie komunikowalnym oraz...

  27,43 zł 30,48 zł -10%
  Obniżka!
 • Szybki podgląd
  70,52 zł 82,00 zł -14% W magazynie

  Książka jest pierwszym w literaturze polskiej (pomijając tłumaczenia) systematycznym wykładem psychopatologii – dyscypliny łączącej psychologiczne, biologiczne i medyczne modele teoretyczne i badania nad zaburzeniami psychicznymi. W odróżnieniu od podręczników amerykańskich uwzględnia międzynarodową, obowiązującą w Polsce klasyfikację zaburzeń...

  70,52 zł 82,00 zł -14%
  Obniżka!
 • Szybki podgląd
  35,14 zł 39,05 zł -10% W magazynie

  Pierwsze wydanie Psychologii języka uzyskało w 2004 roku Nagrodę im. Władysława Witwickiego, przyznawaną przez Wydział I Nauk Społecznych Polskiej Akademii Nauk Rozważania tej książki koncentrują się na dwóch podstawowych funkcjach języka: reprezentatywnej w stosunku do rzeczywistości i komunikacyjnej służącej porozumiewaniu się. Każda z nich ma swe...

  35,14 zł 39,05 zł -10%
  Obniżka!
 • Szybki podgląd
  34,20 zł 38,00 zł -10% Oczekiwanie na dostawę

  PRZEPRASZAMY NAKŁAD WYCZERPANY W przyjętym w książce znaczeniu historia psychologii jest dyscypliną psychologiczną a nie historyczną. Czytelnik, którym ma być przede wszystkim (choć nie tylko) student psychologii, nie znajdzie więc w tym tomie ani kronikarskiego zapisu wydarzeń, ani pełnego rejestru poglądów i teorii psychologicznych. Na treść książki...

  34,20 zł 38,00 zł -10%
  7
  Obniżka!
 • Szybki podgląd
  36,00 zł 40,00 zł -10% Oczekiwanie na dostawę

  Anna Brzezińska w swej monografii proponuje spojrzenie na rozwój psychiczny człowieka w związku z jego społeczno-kulturowymi uwarunkowaniami. Wprowadza w podstawowe pojęcia, konieczne do opisu i wyjaśniania zmienności zachowania człowieka w kolejnych fazach jego życia. Charakteryzuje modele ujmowania zmiany rozwojowej, ich rodowód filozoficzny oraz...

  36,00 zł 40,00 zł -10%
  7
  Obniżka!
 • Szybki podgląd
  40,76 zł 47,40 zł -14% W magazynie

  Książka jest wprowadzeniem w problematykę pomiaru psychologicznego. W części pierwszej Autorka omawia istotę wnioskowania psychometrycznego, przedstawia podstawowe modele psychometryczne, prezentuje kryteria dobroci testów psychologicznych oraz zagadnienia związane z doborem pozycji do konkretnego testu. Omawia również - i to należy szczególnie podkreślić...

  40,76 zł 47,40 zł -14%
  Obniżka!
 • Szybki podgląd
  nakład wyczerpany W magazynie

  UWAGANAKŁAD WYCZERPANY! Książka dostępna także w wersji elektronicznej na www.ibuk.pl/fiszka.php?id=726 http://www.publio.pl/diagnoza-psychologiczna-wladyslaw-jacek-paluchowski,p48247.html Diagnozowanie i wydawanie opartych na diagnozach zaleceń jest - bodaj czy nie najważniejszym ? elementem pracy psychologów wielu specjalności. Co jest przedmiotem...

  nakład wyczerpany
 • Szybki podgląd
  nakład wyczerpany W magazynie

  PRZEPRASZAMY, NAKŁAD WYCZERPANY Książka dostepna w wersji elektronicznej http://www.ibuk.pl/fiszka/40863/czlowiek-wsrod-ludzi-zarys-psychologii-spolecznej.html Współczesna psychologia społeczna buduje wiele teorii pozwalających powiązać znane fakty w spójne narracje, wyjaśniające w jaki sposób dochodzi do tego, że ludzie postępują, myślą i czują w ten, a...

  nakład wyczerpany
 • Szybki podgląd
  40,42 zł 47,00 zł -14% W magazynie

  Książka koncentruje się na związku między jednostką a jej środowiskiem fizyczno-przestrzennym oraz społeczno-kulturowym. Wprowadza w problemy pojawiające się na styku oczekiwań ludzi wobec środowiska i ofert, jakie dla ich spełnienia tworzy społeczno-kulturowy kontekst życia. Ujmuje człowieka nie tylko jako podmiot reagujący na bodźce środowiska, lecz...

  40,42 zł 47,00 zł -14%
  Obniżka!
Pokazuje 1 - 12 z 18 elementów