Wydawnictwo Naukowe Scholar

Spółka z o.o.

 

ul. Oboźna 1, III piętro

00-340 Warszawa

 

NIP 525 22 44 454

telefony

22 692 41 18

22 826 59 21

e-mail: info@scholar.com.pl

 

Łukasz Żebrowski, redaktor naczelny, wew. 107, pokój 303

[lukasz@scholar.com.pl]

 

dział handlowy, marketingu i reklamy

Piotr Ciszewski, wew. 108, pokój 302

[piotr.ciszewski@scholar.com.pl]

 

pozostałe telefony wewnętrzne:

Lidia Męzińska,  sekretarz wydawnictwa, wew. 101, pokój 301

[limez@scholar.com.pl]

 

redaktorzy:

Anna Raciborska, wew. 104, pokój 301

[ara.lawinia@gmail.com]

 Zofia Wydra, wew. 106, pokój 303

[zofia.wydra@scholar.com.pl]

 

Zapraszamy!

pracujemy w godzinach 9:00 – 17:00