Wydawnictwo Naukowe Scholar

Spółka z o.o.

 

ul. Wiślana 8, lok. 4

00-317 Warszawa

 

NIP 525 22 44 454

konto nr (Santander Bank Polska SA)

07 1090 1030 0000 0000 0417 6217

 

tel./fax

22 828 93 91

22 692 41 18

22 826 59 21

e-mail: info@scholar.com.pl

 

 

(telefony  jak wyżej)

Łukasz Żebrowski, redaktor naczelny wew. 107

[lukasz@scholar.com.pl]

 

dział handlowy:

Joanna Barska (kierownik) wew. 108

[joanna@scholar.com.pl]

Joanna Mikołajczuk (marketing i reklama) wew. 103

[joamiko@scholar.com.pl]

 

pozostałe telefony wewnętrzne:

Lidia Męzińska,  sekretarz wydawnictwa – 101

[limez@scholar.com.pl]

 

redaktorzy:

Ewdokia Cydejko – 105

[Ewdokia.Cydejko@scholar.com.pl]

Anna Raciborska – 104

[ania@blueribbon.pl]

Michał Zgutka – 106

[michal.zgutka@scholar.com.pl]

 

 

Zapraszamy!

pracujemy w godzinach 9:00 – 17:00