Polityka prywatności

Wydawnictwa Naukowego Scholar Sp. z o.o.

i księgarni internetowej Wydawnictwa

 

Uprzejmie informujemy, że przetwarzamy następujące  zasoby danych osobowych naszych pracowników, współpracowników i klientów:

1) w przypadku klientów, którzy dokonywali zakupu w księgarni internetowej: imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny, numer telefonu, numer IP komputera, z którego dokonano zamówienia;

2) w przypadku odbiorców newslettera: adres e-mail;

3) w przypadku pracowników, współpracowników i kontrahentów będących osobami fizycznymi, którzy otrzymywali z WN Scholar  Sp. z o.o. wynagrodzenie z jakiegokolwiek tytułu (autorów, recenzentów, konsultantów, tłumaczy, redaktorów, korektorów, operatorów fotoskładu,  grafików itd.): imię, nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy, numer telefonu, imię ojca, imię matki, data i miejsce urodzenia, nazwa i adres właściwego urzędu skarbowego, PESEL lub NIP, nazwa banku i numer konta;

4) w przypadku osób starających się o pracę w WN Scholar Sp. z o.o. lub zlecenia prac na rzecz WN Scholar Sp. z o.o.: imię, nazwisko, adres e-mail, adres, numer telefonu, data i miejsce urodzenia i wszelkie inne dane podane w dokumentach aplikacyjnych;

W związku z tym informujemy, że:

1) administratorem Państwa danych jest  Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z o.o., ul. Wiślana 8, 00-317 Warszawa, NIP 525-22-44-454, REGON 017350149;

2) wymienione dane osobowe znajdują się w naszym zasobie z racji zawarcia stosownej umowy o pracy lub współpracy z WN Scholar Sp. z o.o., złożenia zamówienia w naszej księgarni internetowej, zgody na otrzymywanie newslettera, innego rodzaju umowy (np. umowy sponsoringu), złożenia dokumentów aplikacyjnych lub oferty;

3) podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda udzielona w momencie zarejestrowania się lub złożenia zamówienia w księgarni internetowej, zapisania się na listę newslettera, podpisania umowy z WN Scholar, złożenia dokumentów aplikacyjnych lub oferty;

4) Państwa dane przetwarzane są na zasadzie dobrowolności i będą przechowywane tylko do momentu złożenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych lub zgłoszenia żądania ich usunięcia;

5) nie istnieje możliwość korzystania z naszej księgarni internetowej anonimowo ani z wykorzystaniem pseudonimu, ponieważ realizacja zamówień lub usług ze względów technicznych nie może nastąpić bez znajomości danych osobowych użytkownika;

6) Państwa dane osobowe, jeśli będzie to konieczne, mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym (podwykonawcom, np. dostawcom rozwiązań informatycznych, dostawcom usług księgowych i logistycznych), którym zlecimy to zadanie;

7) Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą wykorzystywane do profilowania;

8) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia danych osobowych, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

9) mają  Państwu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w wypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa;

10) w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych można się z nami skontaktować pod adresem e-mail: limez@scholar.com.pl; tel. 22 828-93-91.

 

Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z o.o.  podejmuje  wszelkie starania, aby dbać o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych.