Obniżka! 2020 WIEŚ I ROLNICTWO<br> t. 187, nr 2<br> UWAGA, do kupienia także w PDFie!

Autor:
kwartalnik

Miejsce wydania: Warszawa

Rok wydania: 2020

Liczba stron: 162

Uwagi: red. naczelny – Mirosław Drygas periodyk wydawany wraz z Instytutem Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

Oprawa: miękka

Format: B-5

ISSN: 0137-1673

2020 WIEŚ I ROLNICTWO
t. 187, nr 2
UWAGA, do kupienia także w PDFie!

SPIS TREŚCI

ARTYKUŁY

Marie-Claude Maurel, Guillaume Lacquement: Od gospodarstwa wielkoobszarowego do agrobiznesu: w stronę nowego kapitalizmu rolnego w Europie Środkowej?.[From the Large-Scale Farming to Agribusiness: Towards New Agricultural Capitalism in Central Europe?] 10.7366/wir022020/01 s.7-34

Keith S. Howe: One Health, One National Park: A Contribution to New Perspectives and Economics for Modern Times[Jedno Zdrowie”, jeden park narodowy: przyczynek do nowych perspektyw i gospodarki na nowe czasy] doi: 10.7366/wir022020/02, s.35-56

Walenty Poczta: Przemiany w rolnictwie polskim w okresie transformacji ustrojowej i akcesji Polski do UE [Changes in Polish Agriculture in the Period of Political Transformation and Accession of Poland to the EU] doi: 10.7366/wir022020/03 s.57-78

Wiesław Musiał: Użyczenie jako alternatywa dla dzierżawy ziemi rolniczej[Lending of Agricultural Land as an Alternative to Land Leasing] doi: 10.7366/wir022020/04, s 79-98

Tomasz Figlus: Transformacja morfologiczna wsi włączonych do miasta po II wojnie światowej na przykładzie Łodzi [Morphological Transformation of Villages Incorporated into the City after World War II on the Example of Łódź] doi: 10.7366/wir022020/05 s.99 -130

Marek Kłodziński: Przemiany społeczno-gospodarcze wsi Przybyszew w latach 1918–2018 [Socio-Economic Changes in the Village of Przybyszew from 1918 to 2018] doi: 10.7366/wir022020/06 s.131-152

RECENZJE

Aleksandra Bilewicz: Recenzja książki Andrzeja W. Kaczorowskiego, Marzeny Pokory-Kalinowskiej i Grzegorza Cymińskiego Droga rolników od „Solidarności” do niepodległości: 1978–2018 [Book review: Andrzej W. Kaczorowski, Marzena Pokora-Kalinowska and Grzegorz Cymiński, The farmers’ path: from “Solidarity” to independence, 1978–2018] doi: 10.7366/wir022020/07 s. 153-162

17,14 zł

-10%

19,05 zł

Dodatkowo oprócz wersji papierowej masz możliwość wykupienia dostępu do rozdziału lub całej publikacji:

30 innych produktów w tej samej kategorii: