Obniżka! 2016 WIEŚ I ROLNICTWO <br>t. 173, nr 4

Autor:
kwartalnik

Miejsce wydania: Warszawa

Rok wydania: 2017

Liczba stron: 210

Uwagi: prof. dr hab. Jerzy Wilkin – redaktor naczelny
periodyk wydawany wraz z Instytutem Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk

Oprawa: miękka

Format: B-5

ISSN: 0137-1673

2016 WIEŚ I ROLNICTWO
t. 173, nr 4

CONTENTS
Editors’ Note, p. 7-8.

Articles
Katarzyna Zawalińska, Anna Ciechomska, Błażej Jendrzejewski: Challenges for Modelling CAP 2014-2020 within CGE Model Framework [Wyzwania w odwzorowaniu Wspólnej Polityki Rolnej 2014-2020 w modelach równowagi ogólnej], doi 10.7366/wir042016/01, p. 9-28;
Monika Stanny, Andrzej Rosner, Edyta Kozdroń: Changes in the Spatial Distribution of the Level and Dynamics of Socio-Economic Development of Rural Areas in Poland [Zmiany rozkładu przestrzennego poziomu i dynamiki rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich w Polsce], doi 10.7366/wir042016/02, p. 29-48;
Marek Kłodziński, Patrycjusz Zarębski: Spatial Determinants of Business Location in Rural Areas [Uwarunkowania przestrzenne aktywności gospodarczej na obszarach wiejskich], doi 10.7366/wir042016/03, p. 49-64;
Vitaliy Krupin: Restructuring of the Rural Economy in Ukraine: Undergoing Processes
and New Directions [Restrukturyzacja gospodarki wiejskiej Ukrainy: zachodzące procesy i nowe kierunki], doi 10.7366/wir042016/04, p. 65-80;
Maria Halamska: Processes of Change in the Social Structure of Poland’s Rural Population
in the Years 1991-2013 [Procesy zmian struktury społecznej ludności wiejskiej w latach 1991-2013], doi 10.7366/wir042016/05, p. 81-100;
Krystyna Szafraniec, Paweł Szymborski: Transition from Education to Employment: A Specific Character of Rural Youth of the Selected Post-communist Countries [Przejście od edukacji do zatrudnienia - specyfika wiejskiej młodzieży wybranych krajów postkomunistycznych], doi 10.7366/wir042016/06, p. 101-122;
Ruta Śpiewak: The Social Process of Defining Quality Food, Based on the Opinions
of Polish Consumer Cooperative Members [Społeczny proces definiowania wysokiej jakości żywności w świetle opinii członków polskich kooperatyw spożywczych], doi 10.7366/wir042016/07, p. 123-140;
Sylwia Michalska: Domestic Violence Against Women in Rural Communities in Poland [Przemoc domowa wobec kobiet w społecznościach wiejskich], doi 10.7366/wir042016/08, s. 141-162;
Izabella Bukraba-Rylska: Research on Rural Culture. Paradigm Shifts [Badania nad kulturą wsi. Zmiany paradygmatu], doi 10.7366/wir042016/09, p. 163-178.

Scientific essay
Maria Wieruszewska: Rural Landscape as a Value of Cultural Heritage [Krajobraz wiejski jako wartość dziedzictwa kulturowego], doi 10.7366/wir042016/10, s. 179-194;
Table of Contents of the 2016 Issues of the Village and Agriculture Quarterly [Spis treści kwartalnika ”Wieś i Rolnictwo„ w 2016 roku], p. 195-200;
Village and Agriculture Reviewers List in 2016. [Lista recenzentów kwartalnika ”Wieś i Rolnictwo„ w 2016 roku], p. 201-203;
Guidelines for Authors, p. 204.

Pliki do pobrania:

16,67 zł

-10%

18,52 zł

Dodatkowo oprócz wersji papierowej masz możliwość wykupienia dostępu do rozdziału lub całej publikacji:

30 innych produktów w tej samej kategorii: