Obniżka! 2016 WIEŚ I ROLNICTWO <br>t. 170, nr 1

Autor:
kwartalnik

Miejsce wydania: Warszawa

Rok wydania: 2016

Liczba stron: 203

Uwagi: red. naczelny – Mirosław Drygas
periodyk wydawany wraz z Instytutem Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

Oprawa: miękka

Format: B-5

ISSN: 0137-1673

2016 WIEŚ I ROLNICTWO
t. 170, nr 1

Spis treści [Contents]

Bogdan Klepacki: Wkład Profesora Jerzego Wilkina w rozwój nauk ekonomiczno-rolniczych [Professor Jerzy Wilkin’s Contribution to the Development of Economic and Agricultural Sciences], doi: 10.7366/wir012016/01, s. 7-10;
Marta Błąd: O pięknie ekonomii, ethosie uczonego i misji uniwersytetu - jubileusz Profesora Jerzego Wilkina [About the Fineness of Economy, Scientist’s Ethos and University’s Mission - A Jubilee of Professor Jerzy Wilkin], doi: 10.7366/wir012016/02, s. 11-18.

ARTYKUŁY [Articles]
Izasław Frenkel: Prognoza demograficzna Polski do 2050 roku ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich [A Population Projection for Poland by 2050 Featuring Rural Areas], doi: 10.7366/wir012016/03, s. 19-58;
Maria Halamska: Struktura społeczno-zawodowa ludności wiejskiej w Polsce i jej przestrzenne zróżnicowanie [Socio-Professional Structure of Rural Population in Poland and Its Spatial Variations], doi: 10.7366/wir012016/04, s. 59-86;
Katarzyna Bańkowska: Światowe porozumienie klimatyczne a rozwój obszarów wiejskich [Global Climate Agreement and Rural Development], doi: 10.7366/wir012016/05, s. 87-104;
Piotr Gradziuk, Barbara Gradziuk: Gospodarka niskoemisyjna - nowe wyzwanie dla gmin wiejskich [Low-Carbon Economy - A New Challenge for Rural Communes], doi: 10.7366/wir012016/06, s. 105-126;
Arkadiusz Sadowski, Walenty Poczta, Patrycja Beba, Ewelina Szuba-Barańska: Zróżnicowanie produktywności modeli gospodarstw rolnych w UE [Productivity Diversification by Farm Category in the European Union], doi: 10.7366/wir012016/07, s. 127-138;
Marta Domagalska-Grędys: Kontekst innowacji w grupach producentów rolnych [Innovations in Agricultural Producer Groups], doi: 10.7366/wir012016/08, s. 139-164;
Zofia Sawicka, Piotr Fogel: Zmiany funkcjonalne a przekształcenia ziemi rolnej na cele pozarolnicze na obszarach rozdrobnionych agrarnie [Functional Changes and Conversion of Agricultural Land in the Area with Fragmented Agrarian Structure], doi: 10.7366/wir012016/09, s. 165-184.

RECENZJE I OMóWIENIA [Bookreviews]
Maria Wieruszewska: Recenzja książki Wojciecha Goszczyńskiego, Wojciecha Kniecia, Huberta Czachowskiego: Lokalne horyzonty zdarzeń [A Review of a Book by Wojciech Goszczyński, Wojciech Knieć, Hubert Czachowski: Lokalne horyzonty zdarzeń], doi: 10.7366/wir012016/10, s.185-192;
Stefan Małecki-Tepicht: Ekonomia jest piękną nauką? [Economy Is a Fine Science?], doi: 10.7366/wir012016/11, s. 195-198.

16,67 zł

-10%

18,52 zł

Dodatkowo oprócz wersji papierowej masz możliwość wykupienia dostępu do rozdziału lub całej publikacji:

30 innych produktów w tej samej kategorii: