Obniżka! 2012 ZARZĄDZANIE PUBLICZNE <br>nr 2 (20) <br>UWAGA! Do kupienia także w PDFie!

Autor:
kwartalnik

Miejsce wydania: Warszawa

Rok wydania: 2013

Liczba stron: 104

Uwagi: dr hab. Stanisław Mazur – redaktor naczelny
periodyk wydawany wraz z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie oraz Małopolską Szkołą Administracji Publicznej

Oprawa: mękka

Format: B-5

ISSN: 1898-3529

2012 ZARZĄDZANIE PUBLICZNE
nr 2 (20)
UWAGA! Do kupienia także w PDFie!

W numerze [Contents]
Tomasz Żylicz: Zarządzanie w leśnictwie. Problem prywatyzacji [Forest management. Privatization issues],doi: 10.7366/1898352922001,s. 5-12;
Andrzej Bukowski, Seweryn Rudnicki, Jan Strycharz: Społeczny wymiar innowacji [Social dimension of innovation], doi: 10.7366/1898352922002, s. 13-23;
Beata Łopaciuk-Gonczaryk, Jan Fałkowski: Kilka uwag na temat koncepcji dobrego rządzenia z punktu widzenia nowej ekonomii instytucjonalnej, nowej ekonomii politycznej i teorii kapitału społecznego [Good governance - a discussion from the perspective of new institutional economics,new political economy and social capital theory],doi: 10.7366/1898352922003,s. 24-41;
Hubert Guz: Administrowanie czy zarządzanie środkami unijnymi? [Administration or management of European Union funds?],doi: 10.7366/1898352922004,s. 42-56;
Michał Żabiński: Samoocena systemu zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego. Porównanie metody ”Planowania Rozwoju Instytucjonalnego„ i ”Wspólnej Metody Oceny CAF„ [Self-assessment management system in local government units.Comparison of ”Institutional Development Planning (PRI)„and ”The Common Assessment Framework (CAF)„],doi: 10.7366/1898352922005,s. 57-76.

Wywiady [Interviews]
O zmianach demograficznych, wieku emerytalnym, wydłużaniu i wygaszaniu aktywności ekonomicznej Polaków i groźbie wykluczenia społecznego na starość.
Wywiad z prof. dr. hab. Maciejem Żukowskim, przewodniczącym zarządu Polskiego Stowarzyszenia Ubezpieczenia Społecznego, prorektorem ds. nauki i współpracy międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu [On demographic changes, retirement age, prolongation and gradual reductionof the Poles’ economic activity, and the threat of social exclusion of the elderly. An interview with Professor Maciej Żukowski, the president of the Polish SocialInsurance Association, and the pro-vice-chancellor for science and international cooperation of the Poznań Economic University] , s. 77-82.

Wybór tekstów klasycznych [Selection and texts]
Elinor Ostrom: Instytucje i środowisko [Institutions and the environment],doi: 10.7366/1898352922006,s. 83-99.

Pliki do pobrania:

17,50 zł

-10%

19,44 zł

Dodatkowo oprócz wersji papierowej masz możliwość wykupienia dostępu do rozdziału lub całej publikacji:

30 innych produktów w tej samej kategorii: