Reduced price! SPOŁECZNE ASPEKTYZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU WSI W POLSCE <br>Partycypacja lokalna i kapitał społeczny

Author:
Hanna PODEDWORNA
Paweł RUSZKOWSKI

ISBN: 978-83-7383-

Place of publication: Warszawa

Year of publication: 2008

Number of pages: 341

Format: B-5

SPOŁECZNE ASPEKTYZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU WSI W POLSCE
Partycypacja lokalna i kapitał społeczny

Upodmiotowienie społeczności lokalnych oraz rozwój samorządu terytorialnego są warunkiem zrównoważonego rozwoju wsi. Specjaliści podkreślają rolę aktywności aktorów lokalnych w wykorzystywaniu dostępnych zasobów i potencjałów. Dostrzegają znaczenie tzw. miękkich czynników rozwoju, jak kapitał społeczny czy zasoby kulturowe.
Wyłania się zatem nowy paradygmat rozwoju wsi, który zakłada, że to specyficzne dla danego obszaru zasoby - naturalne, ludzkie, społeczne, kulturowe - decydują o jego rozwoju, siłami dynamizującymi zaś są inicjatywy lokalne i przedsiębiorczość. Ważne staje się kształtowanie umiejętności, tworzenie instytucji i odpowiedniej infrastruktury oraz przezwyciężanie społecznego wykluczenia. Strategię tę wspierają m.in. Deklaracja z Cork, zapowiadająca decentralizację polityki wiejskiej UE, oraz przełomowy dla tej polityki program LEADER.
Książka konfrontuje wyniki badań nad zrównoważonym rozwojem z doświadczeniami praktyków życia społecznego. Kierujemy ją zarówno do badaczy, jak i przedstawicieli instytucji zajmujących się realizacją projektów rozwojowych.

Autorzy tomu:
Marta Klekotko, Arkadiusz Tuziak, Leokadia Juroszek, Anna Kozak, Tomasz Adamski, Wojciech Goszczyński, Sylwia Michalska, Tomasz Marcysiak, Małgorzata Puchowska, Sylwester Zielka, Piotr Weryński, Katarzyna Hanke, Bożena Tuziak, Monika Mularska, Arkadiusz Niedziółka, Łukasz Krzyżowski, Olga Anna Kotowska, Kinga Lendzion, Marta Czekaj.

35,10 zł

-10%

39,00 zł

30 other products in the same category: