CZŁOWIEK – MIASTO – REGION <br>ZWIĄZKI I INTERAKCJE <br>Księga jubileuszowa Profesora Bohdana Jałowieckiego

Author:
Grzegorz GORZELAK
Marek S. SZCZEPAŃSKI
Weronika ŚLĘZAK-TAZBIR

ISBN: 978-83-7383-357-9

Place of publication: Warszawa

Year of publication: 2009

Number of pages: 470

Format: B-5

CZŁOWIEK – MIASTO – REGION
ZWIĄZKI I INTERAKCJE
Księga jubileuszowa Profesora Bohdana Jałowieckiego

Przepraszamy, nakład wyczerpany

Autorzy tomu dedykowanego Profesorowi Bohdanowi Jałowieckiemu podejmują najważniejsze problemy funkcjonowania miasta, społeczności lokalnych i regionalnych. Czytelnik znajdzie zatem odwołania do refleksji i badań nad przestrzeniami miejskimi, sposobami zarządzania miastem i świadomością jego mieszkańców. Empiryczne układy odniesienia są w tomie zróżnicowane, pojawiają się w nim studia nawiązujące do przestrzeni europejskiej i globalnej, ale też śląskiej czy mazurskiej. W takim opracowaniu nie mogło zabraknąć również społeczeństw sieciowych i związanych z nimi miejskich metamorfoz. Autorzy pytają zatem, czy sieci unieważniają znaczenie terytoriów w budowaniu tożsamości społeczności lokalnych i regionalnych.
Zakres tematyczny tomu jest zgodny z szerokością i innowacyjnością zainteresowań Bohdana Jałowieckiego. W swoim życiu zawodowym zajmował się wieloma zagadnieniami: rejonami uprzemysławianymi, transformacją postsocjalistyczną, społecznościami lokalnymi, rozwojem lokalnym i regionalnym, metropoliami, zarządzaniem miastem, semiotyką miasta - wszystkich Jego zainteresowań nie sposób tu wymienić, które (acz pobieżnie) odzwierciedla bibliografia prac Jubilata.
Autorzy tomu:
Grzegorz Gorzelak, Marek S. Szczepański, Weronika Ślęzak-Tazbir, Jacek Wasilewski, Małgorzata Dymnicka, Robert Geisler, Wendelin Strubelt, Krzysztof czekaj, Iwona Sagan, Lesław Michałowski, Sławomir Gzell, Krzysztof Frysztacki, Maria Halamska, Marian Malikowski, Tomasz Nawocki, Wojciech Łukowski, Joanna Kurczewska, Jacek Wódz, Kazimiera Wódz, Roman Szul, Andrzej Majer, Kazimierz Krzysztofek, Anna Tucholska, Maciej Smętkowski, Ewa Kaltenberg-Kwiatkowska, Marek W. Kozak, Janusz T. Hryniewicz, Elżbieta Anna Sekuła, Magdalena Łukasiuk.

nakład wyczerpany

30 other products in the same category: