FILOZOFIA WSPÓŁCZESNA <br>Główne nurty

Author:
MIŚ Andrzej

ISBN: 978-83-7383-236-7

Place of publication: Warszawa

Year of publication: 2007

Number of pages: 290

Format: A-5

FILOZOFIA WSPÓŁCZESNA
Główne nurty

Przepraszamy, brak na półce!!!
Kolejne wydanie bardzo popularnego wśród studentów wykładu historii filozofii. Profesor Andrzej Miś omawia następujące kierunki: pozytywizm, pragmatyzm, marksizm, egzystencjalizm, filozofię życia, psychoanalizę, personalizm, neotomizm, fenomenologię, filozofię Heideggera, dekonstrukcjonizm. Umieszczone na końcu noty biograficzne i bibliograficzne przedstawiają koleje życia i spis najważniejszych dzieł dyskutowanych filozofów. Autor łączy rekonstrukcję współczesnych poglądów filozoficznych z analizą przesłanek i konsekwencji danego sposobu myślenia. Książka może pełnić funkcję podręcznika, ale można ją również potraktować jako wprowadzenie do samodzielnego czytania współczesnych tekstów filozoficznych lub jako podsumowanie już odbytych lektur.
nakład wyczerpany

30 other products in the same category: