TRUDNE SĄSIEDZTWA <br>Z socjologii konfliktów narodowościowych &lt;BR&gt;Przepraszamy, nakład wyczerpany!

Author:
JASIŃSKA-KANIA Aleksandra (red.)

ISBN: 83-88495-25-9

Place of publication: Warszawa

Year of publication: 2001

Number of pages: 248

TRUDNE SĄSIEDZTWA
Z socjologii konfliktów narodowościowych <BR>Przepraszamy, nakład wyczerpany!

Przepraszamy, nakład wyczerpany!

Konflikty narodowościowe stały się podłożem najbardziej dramatycznych wydarzeń, znajdujących się w centrum uwagi opinii publicznej i budzących niepokój w świecie współczesnym. Znaczenie ”kwestii narodowej„ ujawniło się w pełni w procesie rozkładu systemu ”realnego socjalizmu„ i przemian ustrojowych w Europie Środkowej i Wschodniej. Nasiliły się tu animozje i antagonizmy narodowościowe, a na niektórych obszarach wciąż dochodzi do wybuchu krwawych walk. W pierwszej części tomu A. Jasińska-Kania, J. Szacki, B. Szacka dają teoretyczne wprowadzenie do problematyki rozpatrywanej w dalszych tekstach, poszukują możliwości wyjaśniania, prognozowania i rozwią-zywania konfliktów narodowych i etnicznych, analizują pojęcia nacjonalizmu i pamięci społecznej (zbiorowej). W części empirycznej R. Siemieńska, M. Tabin, E. Nasalska, J. Konieczna, R. Wyszyński, I. Krzemiński, E. Nowicka, A. i J. Poleszczuk relacjonują różnego rodzaju badania empiryczne, pokazując narody Wschodniej i Środkowej Europy wzajemnie siebie i innych oceniające, konflikt w Kosowie, leżące u jego podstaw sprzeczności interesów i historię stosunków albańsko-serbskich. Dalej także o stosunkach Polaków z innymi narodami lub grupami etnicznymi, a więc obraz sąsiedztwa Polaków i Niemców na podstawie analizy podręczników szkolnych, stereotypy Rosjan i Polaków oraz opis społeczności Polaków w Kazachstanie. Tom zamykają artykuły dotyczące problemów wewnętrznego sąsiedztwa kultur w Polsce - stosunków między Polakami i Żydami oraz między Polakami i Romami. (Autorzy: Aleksandra Jasińska-Kania, Jerzy Szacki, Barbara Szacka, Renata Siemieńska, Ireneusz Krzemiński, Ewa Nasalska, Marek Tabin, Joanna Konieczna, Robert Wyszyński, Ewa Nowicka, Anna Giza-Poleszczuk, Jan Poleszczuk).

nakład wyczerpany

30 other products in the same category: