&lt;I&gt;SPRAWIEDLIWOŚĆ SPOŁECZNA <br>Polska lat dziewięćdziesiątych <br>Przepraszamy, nakład wyczerpany!

Author:
CICHOMSKI Bogdan, KOZEK Wiesława, MORAWSKI Paweł, MORAWSKI Witold

ISBN: 83-88495-28-3

Place of publication: Warszawa

Year of publication: 2001

Number of pages: 242

<I>SPRAWIEDLIWOŚĆ SPOŁECZNA
Polska lat dziewięćdziesiątych
Przepraszamy, nakład wyczerpany!

Przepraszamy, nakład wyczerpany!

Tytułowy problem Autorzy analizują w aspekcie transformacji systemowej, rozpatrują płaszczyzny nierówności dochodów i wynagrodzeń w Polsce w latach dziewięćdziesiątych, opisują jednostkowe i systemowe przyczyny zasobności. Interesuje ich sprawstwo i aktywność jako komponenty poczucia sprawiedliwości w warunkach rekonstrukcji rynku i demokracji oraz akceptowalne i dostępne szanse życiowe w naszym kraju w ostatnim dziesięcioleciu. Przedstawiając sytuację w Polsce na tle krajów postsocjalistycznych i zachodnich, rozważają kwestie wykształcenia i wynagrodzenia w kontekście sprawiedliwości społecznej. W tomie także o rynku i państwie jako instytucjach (odpowiednio) sprawiedliwości rynkowej i sprawiedliwości politycznej, czyli o Polsce jako społeczeństwie półotwartym. W ”Załączniku„ przedstawiono rozkłady podstawowych wskaźników percepcji sprawiedliwości społecznej w Polsce w 1991 i 1997 roku.

nakład wyczerpany

30 other products in the same category: