PRAWA MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH <br>W NIEPODLEGŁEJ LITWIE, <br>ŁOTWIE I ESTONII

Author:
Jarosław SOZAŃSKI

ISBN: 83-87367-18-4

Place of publication: Warszawa

Year of publication: 1998

Number of pages: 131

PRAWA MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH
W NIEPODLEGŁEJ LITWIE,
ŁOTWIE I ESTONII

Przepraszamy, nakład wyczerpany

Książka prezentuje sytuację faktyczną i prawną mniejszości narodowych na tle regulacji wewnętrznych i międzynarodowo-prawnych. W międzywojniu Autor wyodrębnia dwa różniące się od siebie okresy: rządów parlamentarnych i rządów autorytarnych. Utrata niepodległości państw bałtyckich w 1940 r. zapoczątkowała zarazem proces poważnych zmian etycznych, stąd państwa te zetknęły się z istotnymi problemami narodowościowymi w okresie odzyskiwania niepodległości. Owe problemy Autor przedstawia na tle tworzonego prawa krajowego oraz innych uregulowań.

nakład wyczerpany

30 other products in the same category: