POLSKA LOKALNA 2007

Author:
Grzegorz GORZELAK (red.)

ISBN: 978-83-7383-299-2

Place of publication: Warszawa

Year of publication: 2008

Number of pages: 213

Format: B-5

POLSKA LOKALNA 2007

Przepraszamy, brak na półce.

Książka Polska lokalna 2007 prezentuje część wyników badań podjętych z inicjatywy rządu przez CBOS w 2007 roku, których celem był wszechstronny opis warunków życia społeczeństwa polskiego. Praca jest raportem podsumowującym wywiady z przedstawicielami instytucji lokalnych w 63 wybranych gminach, przeprowadzone przez zespół EUROREGu. Omawia też zogniskowane wywiady grupowe zespołu ERESTE z mieszkańcami siedmiu gmin, reprezentujących różne typy jednostek lokalnych.
Zespół EUROREGu koncentrował się na ”rozwojowej„ stronie badanych układów lokalnych i zauważył głównie postępy i dynamikę zmian. Zespół ERESTE swoją uwagę skupił natomiast na mieszkańcach gmin i poświęcił ją w części tym, którzy w trakcie procesów rozwoju i zmian strukturalnych przegrali lub nie wykazali się odpowiednią siłą i aktywnością.
Łącznie prezentowane wyniki dostarczają najpełniejszego chyba ”wielobarwnego„ obrazu Polski lokalnej po zakończeniu transformacji ustrojowej w naszym kraju - zarówno jej sukcesów w wymiarze ogólniejszym, jak i porażek będących udziałem niektórych układów lokalnych i ich mieszkańców.

Autorzy tomu:
Grzegorz Gorzelak, Karol Olejniczak, Adam Płoszaj, Maciej Smętkowski, Bohdan Jałowiecki, Mikołaj Herbst, Paulina Piotrowska, Marek Kozak, Anna Tucholska, Andrzej Miszczuk, Katarzyna Staszyńska, Hanna Bajor.

nakład wyczerpany

30 other products in the same category: