Reduced price! ZRÓŻNICOWANIA WARUNKÓW ŻYCIA <br>Polskie rodziny i społeczności lokalne

Author:
Krzysztof ZAGÓRSKI
Grzegorz GORZELAK
Bohdan JAŁOWIECKI

ISBN: 978-83-7383-286-2

Place of publication: Warszawa

Year of publication: 2009

Number of pages: 262

Format: B-5

ISBN 2: 978-83-903171-9-9

ZRÓŻNICOWANIA WARUNKÓW ŻYCIA
Polskie rodziny i społeczności lokalne

Procesy społeczno-polityczne i ekonomiczne zachodzące obecnie w Polsce nie mają już tak radykalnego charakteru jak budowa ustroju demokracji wolnorynkowej i przystąpienie do Unii Europejskiej. Najważniejszym ich aspektem był dokonujący się w ostatnich latach stopniowy wzrost gospodarczy i związana z nim poprawa warunków bytu. Zbyt wcześnie jest jeszcze na stwierdzenie czy te dwa procesy uległy tylko spowolnieniu, czy wręcz zahamowaniu lub nawet odwróceniu w wyniku ostatniego światowego kryzysu finansowego.
Książka przedstawia najbardziej dotąd kompleksową, integrującą różne typy obiektywnych i subiektywnych danych, społeczno-terytorialną ”mapę„ zróżnicowań warunków życia w Polsce po zakończeniu procesów transformacji ustrojowej i integracji z Unią Europejską. Analizy szeroko pojętych warunków życia oparte są na ogromnym projekcie badawczym, zrealizowanym przez Centrum Badania Opinii Społecznej w 2007 r., czyli bezpośrednio przed wystąpieniem pierwszych objawów światowego ”kryzysu„ ekonomicznego.

36,00 zł

-10%

40,00 zł

30 other products in the same category: