Reduced price! HISTORYCZNO-KULTUROWE UWARUNKOWANIA ROZWOJU: <br>POLSKA I UKRAINA

Author:
Grzegorz GORZELAK
Anna TUCHOLSKA (red.)

ISBN: 978-83-7383-298-5

Place of publication: Warszawa

Year of publication: 2008

Number of pages: 205

Format: B-5

HISTORYCZNO-KULTUROWE UWARUNKOWANIA ROZWOJU:
POLSKA I UKRAINA

W książce szczególną uwagę poświęcono pięciu kluczowym obszarom, które są istotne dla wyjaśnienia różnic między wschodem a zachodem Polski i Ukrainy:
- historyczno-kulturowym podziałom Europy, ukształtowanym w procesie długiego trwania (wpływ religii, kultury gospodarowania, kultury organizacyjnej);
- kulturowo-politycznym uwarunkowaniom zróżnicowania regionalnego i procesów modernizacji Polski Wschodniej i Zachodniej Ukrainy;
- kapitałowi społecznemu, w tym w szczególności postawom mieszkańców regionów wschodnich i zachodnich badanych krajów;
- zachowaniom i postawom przedsiębiorców w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw;
- opiniom i strategiom regionalnych elit politycznych (przedstawicieli administracji samorządowej szczebla regionalnego oraz funkcjonariuszy administracji rządowej) w Polsce i na Ukrainie.

Autorzy tomu:
Grzegorz Gorzelak, Janusz Hryniewicz, Tomasz Zarycki, Justyna Kamińska, Olga Mrinska, Adam Płoszaj, Bohdan Jałowiecki, Maciej Smętkowski, Anna Tucholska.

27,90 zł

-10%

31,00 zł

30 other products in the same category: