Reduced price! STUDIA Z TEORII KLAS SPOŁECZNYCH

Author:
Jerzy KOCHAN

ISBN: 978-83-7383-513-9

Place of publication: Warszawa

Year of publication: 2011

Number of pages: 345

STUDIA Z TEORII KLAS SPOŁECZNYCH

Książka dostępna także w formie elektronicznej, np. na:
http://www.ibuk.pl/fiszka/91977/studia-z-teorii-klas-spolecznych.html
http://www.zinamon.pl/artykul/Jerzy-Kochan/Studia-z-teorii-klas-spolecznych,94ED657FEB


Ptaki fruwały przed pojawieniem się ornitologii, nie musiały się bowiem uczyć latania od naukowców. Moralność istniała przed pojawieniem się etyków, a gorączka przed powstaniem akademii medycznych. Podobnie jest z teorią klas. Już od wieków ludzie zdają sobie sprawę z nierówności i sprzecznych interesów społecznych, z wyzysku i niesprawiedliwości. Przybierają one różne formy i w tych formach pozostają często nierozpoznane, niewidoczne i objęte tabuizacją, na straży której zazwyczaj stoją wojsko, policja, sądy, przymus ekonomiczny i cała zblokowana wiedza-władza aktualnej dominacji klasowej. Teoria klas jest swoistą społeczną psychoanalizą zastosowaną do całego społeczeństwa klasowego. Jest jednym z genialnych narzędzi poznawczych stworzonych przez trzech mistrzów podejrzeń: Marksa, Nietzschego, Freuda. I to być może narzędziem najprzemyślniejszym!

W Polsce teoria klas społecznych nie cieszy się zbytnią popularnością, a jej znajomość wydaje się zanikać. Dzieje się tak ze szkodą dla wiedzy o społeczeństwie. Książka, którą przedstawiam czytelnikowi, stara się w pewnej mierze zaradzić tym kłopotom. Zawiera analizę historii uprawiania teorii klas w Polsce po drugiej wojnie światowej. Składają się na nią teksty historyczne, zarazem polemiczne, uwikłane w dyskusje teoretyczne, lecz niepozbawione systematycznego wykładu teorii klas, a także wielu nowych propozycji interpretacyjnych.

Jerzy Kochan

Download:

32,40 zł

-10%

36,00 zł

30 other products in the same category: