Reduced price! UMOWA SPOŁECZNA <br>I JEJ KRYTYCY <br>w myśli politycznej i prawnej

Author:
Zbigniew RAU
Maciej CHMIELIŃSKI (red.)

ISBN: 978-83-7383-232-9

Place of publication: Warszawa

Year of publication: 2010

Number of pages: 441

Format: B-5

UMOWA SPOŁECZNA
I JEJ KRYTYCY
w myśli politycznej i prawnej

W monografii przedstawiono fundamentalne stanowiska zwolenników umowy społecznej oraz stanowiska jej głównych krytyków. Autorzy wychodzą od koncepcji starotestamentowych, greckich sofistów oraz średniowiecznej idei umowy o władzę, następnie omawiają szkołę z Salamanki, szkołę prawa natury, by przejść do zasadniczych dla teorii umowy społecznej siedemnastowiecznych koncepcji Hobbesa i Locke’a oraz osiemnastowiecznych doktryn Rousseau i Kanta. Prezentują najdonioślejsze teorie współczesne: Rawlsa, Buchanana, doktrynę kontraktualizmu moralnego Gauthiera oraz ekonomiczne podejście Binmorea. Ostatnia część książki jest poświęcona argumentom przeciwników kontraktualizmu, Filmera, Humea, Benthama, Hegla, Sandela, MacIntyre, Taylora.
Zagadnienie umowy społecznej należy do podstawowych zagadnień filozofii i myśli politycznej. Bez jego uwzględnienia trudno sobie wyobrazić jakikolwiek wykład filozofii i myśli politycznej, teorii polityki, doktryn polityczno-prawnych czy historii myśli społecznej i ekonomicznej. Na osi umowa społeczna - jej krytycy sytuują się bowiem wszystkie najważniejsze doktryny i nurty myśli społeczno-politycznej.
Książka może być podręcznikiem dla studentów co najmniej kilku kierunków, przede wszystkim politologii, stosunków międzynarodowych, prawa, administracji, polityki społecznej, teorii ekonomii, filozofii i socjologii.

W tomie publikują:
Jacek Bartyzel, Maciej Chmieliński, Anna Citkowska-Kimla, Aneta Gawkowska, Mariusz Jerzy Golecki, Marek Kozłowski, Miłowit Kuniński, Justyna Miklaszewska, Dorota Pietrzyk-Reeves, Marek Przychodzeń, Zbigniew Rau, Zbigniew Stawrowski, Paweł Sydor, Tomasz Szczech, Bogdan Szlachta, Tomasz Tulejski.

This product is no longer in stock

40,50 zł

-10%

45,00 zł

30 other products in the same category: