na stronę
 • Szybki podgląd
  34,20 zł 38,00 zł -10% W magazynie

  Uwaga! Do kupienia także wersja e-book 17 czerwca 2013 r. UE i USA ogłosiły ”nowe handlowe otwarcie„ we wzajemnych relacjach, rozpoczynając negocjacje o ustanowienie Transatlantyckiego Porozumienia w dziedzinie Handlu i Inwestycji (Transatlantic Partnership in Trade and Investment, TTIP). TTIP jest najbardziej znaczącą inicjatywą w historii relacji obu...

  34,20 zł 38,00 zł -10%
  7
  Obniżka!
 • Szybki podgląd
  48,60 zł 54,00 zł -10% W magazynie

  Autorzy zebranych tu tekstów poruszają szeroko dyskutowane problemy z dziedziny metodologii i filozofii ekonomii, podejmują też analizę relacji między państwem, sferą społeczną i gospodarczą, ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa i rozwoju wsi. Nie zabrakło tu więc rozważań o granicach ekonomii i jej problemach jako nauki, o roli państwa w gospodarce,...

  48,60 zł 54,00 zł -10%
  7
  Obniżka!
 • Szybki podgląd
  30,60 zł 34,00 zł -10% W magazynie

  Komunikat płynący z książki Dawida Sześciły znacząco wykracza poza sferę rozważań nad technicznymi aspektami systemu usług publicznych. W istocie, na przykładzie ewolucji systemów usług publicznych, Autor opisuje przeobrażenia współczesnego państwa, w szczególności zaś postępujący demontaż tej jego postaci, którą zwyczajowo określa się mianem państwa...

  30,60 zł 34,00 zł -10%
  7
  Obniżka!
 • Szybki podgląd
  18,00 zł 20,00 zł -10% W magazynie

  Publikacja w dwóch wersjach językowych: s. 1-128 wersja polskojęzyczna; s. 129-248 wersja angielskojęzyczna Praca jest dziełem oryginalnym, pionierskim i bardzo potrzebnym, o dużych walorach poznawczych, teoretycznych i utylitarnych. (…) Wypełnia lukę w literaturze przedmiotu, zwłaszcza jeśli idzie o opracowania politologiczne i socjologiczne na temat...

  18,00 zł 20,00 zł -10%
  7
  Obniżka!
 • Szybki podgląd
  27,00 zł 30,00 zł -10% W magazynie

  Problem długu publicznego i jego oddziaływania na długo- i krótkookresową równowagę makroekonomiczną stał się w ostatnich kilku latach jednym z częściej poruszanych w literaturze ekonomicznej. Mimo licznych badań wciąż pozostaje kwestią sporną, a tym samym bardzo interesującą. Autorka przeprowadza wielowątkową analizę konsekwencji zadłużenia publicznego...

  27,00 zł 30,00 zł -10%
  7
  Obniżka!
 • Szybki podgląd
  36,00 zł 40,00 zł -10% W magazynie

  Janusz Beksiak już przed 1980 r. drukował swoje teksty o charakterze publicystycznym w tygodnikach i miesięcznikach o profilu ogólnym. Robił to jednak rzadko i dopiero artykuł o kryzysie gospodarczym z przełomu lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych, zatytułowany O załamaniu i poprawie, wzbudził powszechne zainteresowanie. Od tego czasu Beksiak w...

  36,00 zł 40,00 zł -10%
  7
  Obniżka!
 • Szybki podgląd
  34,20 zł 38,00 zł -10% W magazynie

  Angielskojęzyczna wersja tomu pod redakchją naukową Stanisława Mazura Współzarządzanie publiczne Original edition: Współzarządzanie publiczne English version http://scholar.com.pl/sklep.php?md=products&id_c=11&id_p=2491&

  34,20 zł 38,00 zł -10%
  7
  Obniżka!
 • Szybki podgląd
  36,00 zł 40,00 zł -10% W magazynie

  Nowe podejście do współzarządzania i współrządzenia, zaprezentowane przez Autorów, jest ważną odpowiedzią nauki na kryzys polityki i funkcjonowania państwa. (…) Współzarządzanie publiczne przezwycięża tradycyjne podziały między domeną państwa, rynku i społeczeństwa obywatelskiego. Potrzebna książka, interdyscyplinarna analiza naukowa na wysokim poziomie....

  36,00 zł 40,00 zł -10%
  7
  Obniżka!
 • Szybki podgląd
  nakład wyczerpany W magazynie

  Celem projektu ”Namaste Polsko! Badanie sytuacji i potrzeb związanych z integracją Hindusów w Polsce„ było zdobycie informacji na temat życia imigrantów z Indii w Polsce oraz rozpoznanie ich potrzeb integracyjnych. Każda grupa imigrantów charakteryzuje się nieco odmiennymi problemami związanymi z adaptacją do polskich warunków. Historia krajów, które mają...

  nakład wyczerpany
 • Szybki podgląd
  32,40 zł 36,00 zł -10% W magazynie

  Postawy ekonomiczne w czasach niepewności to książka niezwykle ważna zarówno ze względu na problematykę, jak i podejście naukowe. Problematyka jest nie tylko aktualna - jak Polacy reagują na kryzys - ale także kluczowa dla zrozumienia obecnego stanu polskiej transformacji oraz stanu aktualnej świadomości społecznej w wymiarze gospodarczym i politycznym....

  32,40 zł 36,00 zł -10%
  7
  Obniżka!
 • Szybki podgląd
  nakład wyczerpany W magazynie

  UWAGA! Książka dostępna w formacie PDF za darmo (link z książką na dole strony) Przedkładana Czytelnikom książka zajmuje się problematyką związków zawodowych i rokowań zbiorowych w kontekście postępującej globalizacji. Znajdują się w niej teksty prawnicze oraz socjoekonomiczne. Opracowania mają charakter nie tylko teoretyczny, lecz także empiryczny,...

  nakład wyczerpany
 • Szybki podgląd
  28,80 zł 32,00 zł -10% W magazynie

  Spójność Unii Europejskiej i jej trwałość jako projektu politycznego i ekonomicznego wymaga konwergencji poziomu rozwoju państw członkowskich. Ponadto dla zapewnienia stabilnego rozwoju Unii Europejskiej pożądana jest synchronizacja cykli koniunkturalnych. Tymczasem teoretyczne przewidywania dotyczące zachodzenia zarówno synchronizacji cykli, jak i...

  28,80 zł 32,00 zł -10%
  7
  Obniżka!
Pokazuje 49 - 60 z 153 elementów